Att följa nyhetsflödet i vår tid är sällan uppmuntrande. Gängvåld, sprängdåd, psykisk ohälsa, droganvändning – på område efter område galopperar utvecklingen i fel riktning. Politiker söker i vanmakt efter lösningar. Men kanske ligger det viktigaste svaret närmare än de flesta anar – hemma, i familjen. Det moderna Sverige har en extremt framträdande värdekultur där den oberoende individen prioriteras högt, medan traditionell familjetillhörighet och äktenskap betraktas som begränsande. En rapport från Claphaminstitutet visar dock att detRead More
I biskopsbrevet Livets början och livets slut, redskap för orientering i etiska vägval ger biskoparna i Svenska kyrkan sin syn på flera medicinsk-etiska frågor, bland annat fosterdiagnostik och abort. De betonar ett antal goda principer om kristen människosyn. Biskoparna är exempelvis tydliga med att ”grundläggande för kristen människosyn är att människan är skapad av Gud och till Guds avbild”. Med hänvisning till Kyrkornas världsråds dokument Gåvan att finnas till framhålls att ”människans värde och okränkbarhet, ett unikt värde somRead More
Claphaminstitutets nya rapport ”Den goda familjen: En sammanställning av forskningsläget om äktenskapets betydelse för individ och samhälle” släpptes i samband med ett releaseseminarium, där författaren André Juthe intervjuades av Claphams direktor Per Ewert. Som extern kommentator var fil dr Britt-Marie Ljungström inbjuden, och därefter följde ett öppet samtal bland deltagarna. Det filmade Zoomseminariet ser du här nedan. Rapporten i tryckt format beställs på info@clapham.se, och kan även läsas i webbformat här.Read More
Nu släpper vi Claphaminstitutets åttonde rapport, författad av fil dr André Juthe. Rapporten är den mest omfattande sammanställningen som gjorts på svenska av forskningsläget om hur äktenskapet påverkar människors mentala och sociala hälsa och välmående. Rapporten ger tungt vetenskapligt stöd för att samhället bör prioritera och stödja äktenskap och familjebildning. Ur sammanfattningen: ”Resultaten tyder sammanfattningsvis på att äktenskapet, även om det inte är den enda förklaringsvariabeln, ofta har en betydande inverkan på både fysisk ochRead More
Tisdag 9 april har vi den stora glädjen att släppa Claphaminstitutets åttonde rapport. Denna rapport utgörs av den kanske tyngsta vetenskapliga genomgång som gjorts på svenska om vad forskningen säger om familj och äktenskap. Rapporten utgörs av en paraplyöversikt över tidigare forskning från hela världen, och visar hur vetenskapen slår fast det traditionella äktenskapet som en mycket viktig faktor för hälsa och välmående för barn, vuxna och hela samhället. Rapporten kan beställas på info@clapham.se, 70Read More
Årets upplaga av Claphaminstitutets kulturutmärkelse Hannah More-priset har tilldelats Jonas Helgesson. Ceremonin ägde rum i Immanuelskyrkan i Malmö. Filmen nedan innehåller en intervju med pristagaren och även ett inhopp från prisets designer, konstnären Janeric Johansson, som berättar om tanken bakom utformningen.Read More
För ett sekel sedan hade Sverige en homogen religionsmiljö där nästan alla tillhörde den lutherska statskyrkan, kompletterad av en stark frikyrkorörelse. Trots en begynnande sekularisering vilade svensk kultur i stor utsträckning på en kristen bekännelse. Sedan dess har religionslandskapet förändrats dramatiskt. Parallellt med samhällskulturens ökade fokus på individens oberoende har även religionen individualiserats och privatiserats till ett format där inspirationen oftare kommer från österländsk panteism än från kristen kultur. Detta nuläge väcker frågor dels om vadRead More
Med inspiration från reformationsminnet 2017, gav vi gemensamt ut boken Hopp för Sverige med underrubriken Ett reformatoriskt manifest. Bakgrunden till projektet var en spaning där vi först och främst ville formulera vad vi uppfattar som Guds ”ja” på ett antal olika samhälls­områden.  Utifrån detta försökte vi identifiera det gap som har uppstått mellan nuläget i landet och den grundvision vi möter i Bibeln, för att därifrån presentera en strategi för hur respektive område kan upprättas.  Områdena i fråga sträckteRead More