Fasansfull retorik från Torbjörn Tännsjö

1920 gav juristen Karl Binding och psykiatern Alfred Hoche ut sin bok Die Freigabe der Vernichtung Lebensunwerten Lebens (Om att tillåta förgörande av livsodugliga liv). Bokens tankar och terminologi slog rot i det rashygieniskt besatta Europa, och kom att bli bärande inslag i Tredje Rikets massmord av ”livsodugliga” personer. I fredagens Aftonbladet fick dessa tankar nytt liv av filosofiprofessor Torbjörn Tännsjö. Vi tar avstånd från den mardrömslika människosyn som Tännsjö förkunnar. Aftonbladet bör besinna sitt ansvar när tidningen gör sig till megafon för en ideologi som ger rum bara för starka och friska individer.

Andra världskrigets plågor förpassade nazismens djupt människofientliga idéer till historiens avskrädeshög. De tankar, som Tännsjö presenterade i fredagens Aftonbladet, har inte förts fram offentligt i Sverige på 70 år, men sänder nu vågor av fasa in i det offentliga rummet.

I Binding/Hoches och nazisternas värld ansågs psykiskt sjuka och handikappade representera ”livsodugliga liv”. Rashygienens omänskliga drag ekar alltför bekant i professor Tännsjös resonemang kring vilka foster som bör få överleva och inte. Hans retorik förstärks dessutom av att han går ytterligare ett steg i den ”utjämning” som han eftersträvar. För honom är det inte bara handikappade i största allmänhet som bör ”väljas bort”. Även färgblindhet, dyslexi och andra svagheter bör på samma sätt kunna vara föremål för utrensning. Den enda signifikanta skillnaden mellan nazisterna och Tännsjö är att den senare vill genomföra sin utrensning före födseln, de förra förlägger den därefter.  I Peter Singers efterföljd vill han minimera svaghet och lidande genom att eliminera de svaga och lidande.

Tännsjö gör ett stort nummer av att han vill ge föräldrar frihet att välja bort sjuka barn. Vi ser det som en gradskillnad mellan ett samhälle som uppmuntrar, respektive tvingar, till rashygieniska initiativ. ”Individen får mer handlingsutrymme” med en mer utvecklad fosterdiagnostik betonar Tännsjö. Ett utökat handlingsutrymme är visserligen något gott i sig, men det goda blir till sin motsats i samma ögonblick detta handlingsutrymme visar sig vara liktydigt med ”utrymme att döda en annan människa”.

Dessutom tror vi inte på Tännsjös tes att människan skulle bli lyckligare om bara A-barn föds. Det blir svårt för alla dem som senare i livet får ett funktionshinder eller drabbas av svår sjukdom. Även friska förlorar på ett samhälle som enbart välkomnar perfekta individer.

Vi betraktar Sverige som ett civiliserat samhälle som värnar varje människas okränkbara och lika värde. Därför vill vi uppmana opinionsbildare i alla läger att göra gemensam sak med oss och visa sitt avståndstagande från målsättningen att skapa en värld av ”perfekta människor”, där personer med olika former av handikapp inte längre får rum.

 

Lukas Berggren, civilingenjör

Chrys Caragounis, professor em. Nya Testamentets exegetik

Erika Cyrillus, chefredaktör Budbäraren

Lars Dahle, rektor och teolog

Nina Dakwar, idrottslärare

Leif Danielsson, företagare

Olof Djurfeldt, socialantropolog, fd chefredaktör Dagen

Olof Edsinger, teolog och författare, generalsekreterare för Salt – barn och unga i EFS

Annelie Enochson, riksdagsledamot (KD), arkitekt

Per Ewert, historiker och författare

Leif Gunnevik, teol.lic.

Gert Gustafsson, pastor

Ivar Gustafsson, docent matematik

Stefan Gustavsson, generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen

Per-Olof Hermansson, datakonsult

Bengt Holmberg, professor em. i Nya Testamentets exegetik

Kjell-Roger Holmström, VD, civilekonom

Gunnar Hyltén-Cavallius, präst, teol.lic.

Bengt Ivar Johansson, företagare, teolog

Eva Johnsson, riksdagsledamot (KD)

Yngve Kalin, präst

Thomas Karlsson, generalsekreterare Amalgamskadefonden

Göran Kurlberg, docent, överläkare

Gunnel Larsson, förtidspensionär pga funktionshinder

Kjell O. Lejon, professor religionsvetenskap

Carl Johan Ljungberg, PhD, stats- och litteraturvetare

Bengt Malmgren, läkare

Lars Melin, docent Nordiska språk

Dick B. Nyberg, diakon

Mikael Oscarsson, riksdagsledamot (KD)

Peringe Pihlström, baptistpastor

Clas Ramert, egen företagare

Sven Reichman, läkare, docent

Lennart Sacrédeus, riksdagsledamot (KD)

Elisabeth Sandlund, chefredaktör Dagen

Tomas Seidal, docent, överläkare

Tuve Skånberg, direktor Claphaminstitutet

Carin Stenström, journalist

Stefan Swärd, ordförande Evangeliska Frikyrkan

Albert Sundberg, läkare

Mats Tunehag, ordförande Svenska Evangeliska Alliansen, ledarskribent

Yvonne Maria Werner, professor historia

Erik Wiberg, adjunkt, teolog

Bengt Winroth, civilingenjör

Erling Wälivaara, fd riksdagsledamot (KD)

Rolf Åbjörnsson, advokat

Siewert Öholm, journalist, redaktör Världen idag

 

Artikelförfattarna är knutna till den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet

 

Artikeln var publicerad i Aftonbladet 2009-10-26 (med 18 undertecknande)

Tags :

1 Responses

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *