Rapportsläpp ”Abort i grundlagen?” och Claphams övriga Almedalsseminarier

Sommaren 2024 har Claphaminstitutet hållit tre seminarier på Elidas däck under Almedalsveckan i Visby. Mest fokus låg på releasen av vår nya rapport ”Abort i grundlagen?”. Här diskuteras rapportens slutsatser av Hans Eklind (KD), Brita Storlund (Människovärde), Per Arvidsson, läkare, forskare och rapportförfattare med Jenny Sonesson, liberal skribent. Moderator för samtalet är Per Ewert.

Utöver detta hölls ett seminarium om Tro och vetenskap med Claphams ordförande Per Eriksson, fd rektor vid Lunds universitet, och vår direktor Per Ewert och Christer Sturmark diskuterar religionens roll i världens kanske mest sekulariserade land. Utfrågare i båda dessa är Ruben Agnarsson. (Foto och film: Tommy Hvitfeldt)