Se Claphams Almedalsseminarier 2023

Sommaren 2023 har Claphaminstitutet hållit två seminarier under Almedalsveckan, på skeppet Elidas däck. Seminarierna kan, i likhet med våra övriga inspelade arrangemang, ses på vår Youtubekanal, samt här nedan.

I det första seminariet om skola och bildning, samarrangerat med Kristna Friskolerådet, medverkar Anna Sörelius Nordenborg, VD, Engelska skolan Daniel Alm, föreståndare Pingströrelsen i Sverige Håkan Jonsson, kommunikationskonsult, tidigare diplomat och politiker Jan Rosman, skolchef, ordförande, Kristna Friskolerådet. Moderator är Claphamdirektor Per Ewert.

I det andra, om Sveriges sekularisering och individualism, medverkar Per Ewert, fil dr och direktor, Claphaminstitutet David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola Lars Stjernkvist, ordförande, Ing-Marie Wieselgrenstiftelsen, fd partisekreterare Socialdemokraterna Ingemar Forss, missionsdirektor, Evangeliska Frikyrkan. Jacob Rudenstrand, SEA är moderator.