Civilkurage Category

Religionsfriheten är en av människans grundläggande fri- och rättigheter, helt central för ett öppet demokratiskt samhälle. Talande nog har den också förtryckts i många av historiens slutna kulturer. Nordkorea, som nyligen firat sin grundare Kim Il Sungs hundraårsdag är nutidens värsta exempel. Oliktänkande spärras in, torteras och dödas utan pardon. Likväl berättar missionsorganisationer om att tusentals människor ändå anammar den extremt dyrköpta tron. Tron på Jesus tycks för många vara så oskattbar att inga statliga övergrepp kan fälla dem. Varje sådant fall väcker förundran över de troendes uthållighet. I ställetRead More