Clapham Category

Tisdag 9 april har vi den stora glädjen att släppa Claphaminstitutets åttonde rapport. Denna rapport utgörs av den kanske tyngsta vetenskapliga genomgång som gjorts på svenska om vad forskningen säger om familj och äktenskap. Rapporten utgörs av en paraplyöversikt över tidigare forskning från hela världen, och visar hur vetenskapen slår fast det traditionella äktenskapet som en mycket viktig faktor för hälsa och välmående för barn, vuxna och hela samhället. Rapporten kan beställas på info@clapham.se, 70 kr + frakt, 50 kr/st för beställning av fem ex eller fler. Vi ser dennaRead More
Årets upplaga av Claphaminstitutets kulturutmärkelse Hannah More-priset har tilldelats Jonas Helgesson. Ceremonin ägde rum i Immanuelskyrkan i Malmö. Filmen nedan innehåller en intervju med pristagaren och även ett inhopp från prisets designer, konstnären Janeric Johansson, som berättar om tanken bakom utformningen.Read More
Claphaminstitutet inrättade förra året Hannah More-priset, till minne av den enda kvinnliga medlemmen av den ursprungliga Claphamgruppen. Priset ska ges till en kristen kulturperson som i hennes och Claphaminstitutets anda har varit en frimodig röst som påverkat samhället. Årets pris tilldelas inspiratören och författaren Jonas Helgesson. Prismotiveringen lyder: ”För en kulturgärning som uppmuntrat många människor till både en kram och en spark i baken. Jonas Helgesson har genom föreläsningar, böcker och predikningar visat på en Gud som sätter kommatecken efter våra etiketter och kan göra något stort av varje människasRead More
Konferensen Uppdrag: Guds rike har blivit ett uppskattat inslag i årscykeln för många kristna ledare – där ”ledare” uttolkas i ett brett perspektiv, där vi nästan alla står i någon form av ledarskap i arbete, privatliv eller församling. I år hålls konferensen i Citykyrkan i Stockholm, på gångavstånd från Centralen, fredag-lördag 10-11 november. Här får du fördjupa dig i bibelundervisning, seminarier, gemenskap och nätverksgrupper, upplagda utifrån yrkesliv eller intresse. Konferensen har sex nätverk: Samhällspåverkan, apologetik, filosofi, förkunnare, kristet företagande och kristna naturvetare – varav Claphaminstitutet ansvarar för det sista. AllRead More

Posted On augusti 5, 2023By perewIn Clapham

Ny seminarieserie för unga vuxna hösten 2023

Claphaminstitutet har den stora glädjen att presentera vår nya satsning Kyrka & Samhälle, en serie föredragskvällar i centrala Stockholm för unga vuxna. Fokus är studenter och yrkespersoner som vill fördjupa sig och få ytterligare kunskap och verktyg att agera som frimodiga kristna i en sekulär samtid. Plats: Galleri Existens, Karlavägen 9, Stockholm Tid: Torsdagskvällar 18.30 7/9 Premiär – Thomas Idergard, jesuitpater ”Varken offra till kejsaren eller döma: En kristen syn på frihet och moral i vår västerländska kultur” 21/9 Victoria Helgoson, jurist Människorättsadvokaterna ”Juridiken som redskap att värna kristna värdenRead More

Posted On juni 13, 2023By perewIn Almedalen, Clapham

Clapham i Almedalen 2023

Under årets Almedalsvecka i Visby medverkar Claphaminstitutet som vanligt. I år anordnar vi två seminarer på skeppet Elidas däck, och medverkar i panelen i ett tredje. Alla hälsas varmt välkomna till nedanstående arrangemang! Bildning i brytningstider Ons 28/6 8.50-9.40, Elida. Samarrangemang med Kristna friskolerådet Världsbilder brottas med varandra på många arenor idag. Hur påverkar det skolutbildningen i Sverige och vår tids pedagogiska, moraliska och politiska vägval? Får dagens svenska skolelever med sig de existentiella redskap de behöver för att ge bildning i en polariserad och fragmentiserad värld? Skolan är enRead More
Vår direktor Per Ewerts doktorsavhandling och populärversionen ”Landet som glömde Gud” har knutit an till frågor som engagerat flera olika grupper och intressegemenskaper. En sådan är frågan om den fortsatta partipolitiseringen i den före detta statskyrkan. Som fortsättning på en rörelse som först initierades av framlidne Carl-Erik Sahlberg kallar nu Claphaminstitutet tillsammans med nätverket Vägen samman till en samling på Zoom för vidare samråd i ärendet. Mötet som hålls ons 26/4 kl 12-14 leds av Elisabeth Sandlund, och även Per Ewert medverkar. Den som känner sig engagerad i ärendet fårRead More
Den första mottagaren av Claphaminstitutets nya kulturutmärkelse Hannah More-priset var SvD:s litteraturredaktör Josefin de Gregorio. Vid prisceremonin på Galleri Existens i Stockholm intervjuades pristagaren av Claphams direktor Per Ewert. Vår ordförande Per Eriksson lämnade över utmärkelsen, i form av ett vandringspris, en penningsumma och ett diplom. Filmen från ceremonin kan ses nedan. Den som redan nu önskar skicka tips inklusive motivering för framtida pristagare är välkomna att göra så på info@clapham.se. Bilden ovan: Henrik Brengesjö, Världen IdagRead More
Claphaminstitutets styrelse har beslutat att den första mottagaren av institutets nya kulturutmärkelse Hannah More-priset blir författaren och journalisten Josefin de Gregorio. Prismotiveringen lyder: ”För en framstående kulturgärning som rymmer såväl värdighet som frimodighet. Josefin de Gregorio har genom sina böcker och som kulturjournalist blivit en respekterad röst i svensk offentlighet som ett vittnesbörd om hur ett kvalitativt författarskap kan vara sammanflätat med en välmotiverad kristen tro.” Utmärkelsen, bestående av ett vandringspris, ett diplom och ett arbetsstipendium, delas ut vid en offentlig prisceremoni på Galleri Existens, Karlavägen 9 i Stockholm, torsdagenRead More
Onsdag 22 mars kl 12-13 håller Claphaminstitutet i samarbete med organisationen Familjen Först ett politiskt lunchseminarium på central plats i Stockholm, på temat ”Så fick Sverige världens mest radikala familjepolitik”. Claphams direktor Per Ewert föreläser utifrån sin doktorsavhandling och populärversionen ”Landet som glömde Gud”, därefter ges möjlighet till frågor och diskussion. Politiker, andra beslutsfattare och övriga intresserade hälsas varmt välkomna. För att få exakt samlingsplats och tid för insläpp, vänligen anmäl din närvaro via mejl: info@familjenforst.nu. (Notera mejladressen, den blev felaktig i Claphams senaste nyhetsbrev)Read More