Flyktingar Category

För en del år sedan blev barnmorskor som såg sitt arbete som ett mödravårdande yrke med målet att förlösa levande barn, inte framkalla missfall, illa åtgångna i det offentliga samtalet. De åberopade samvetsfrihet för att slippa abortmoment men fick kalla handen av svensk vård. Dessa barnmorskor arbetar nu i andra länder, eftersom de flesta länder i Europa ser samvetsfrihet för vårdpersonal som en självklarhet. Redan då denna fråga var aktuell framkom goda argument för att samvetsfrihet borde vara självklar i alla yrken i demokratiska länder, inte bara för den enskilda personensRead More
Återkommande möter vi nyhetsrapportering om våld, förtryck av kvinnor och mänskliga rättigheter. Det handlar till exempel om moralpoliser och parallella rättssystem i förorten, islamiska skolor som bryter mot den svenska skolans värdegrund, återkommande våldsdåd mot personer som ansetts häda islam eller islams profet Muhammed. Listan kan göras längre. Detta är företeelser som en del muslimska grupper försvarar med hänvisning till islams heliga texter. Frågan är hur vi i samhället gemensamt bör hantera denna situation. Det är tid att problematisera islams relation till mänskliga rättigheter. I en ny rapport från Claphaminstitutet, Islamiska värderingar kontraRead More
Vi som under många år forskat om och uppmärksammat utvecklingen av de hemlösas situation i Sverige ser med tillfredställelse på att du, Stefan Löfven, intresserar dig för frågan. Bland annat har du i veckan besökt verksamheter som arbetar med äldre hemlösa i Stockholm. Därför hoppas vi nu också att du och din regering är beredd att styra upp utvecklingen av hemlösheten i Sveriges kommuner. Bakgrunden till denna vädjan är att socialtjänsten i en del svenska kommuner nyligen infört egna regelverk eller rekommendationer för vilka hemlösa som ska få långsiktig hjälp ochRead More
Förra höstens helomvändning i migrationspolitiken placerar Sverige på gränsen för huruvida vi uppfyller våra internationella åtaganden i fråga om flyktingar. Det är väl känt. Men alla är kanske inte medvetna om att även de flyktingar påverkas som kom till Sverige innan gränsstängningarna klubbades, genom att vårt land numera i praktiken inte längre tillåter anhöriginvandring för den stora gruppen syriska flyktingar. På Migrationsverkets hemsida står det visserligen att anhöriga som antingen kan försörja sig själva eller bli försörjda av anhöriga i Sverige har rätt att återförenas med sin nära familj iRead More

Posted On februari 28, 2012By perewIn Flyktingar, Politik och samhälle

Allt mer inhuman politik

Den senaste tiden har vi hört om många upprörande fall av tvångsavvisningar, förvarstagningar och annan inhuman behandling av asylsökande i Sverige. Människor som hotas till livet i sitt hemland på grund av etnicitet, religion eller sexuell läggning deporteras under ovärdiga förhållanden till ett ovisst öde i sitt forna hemland. Andra hotas av avvisning trots mycket starka humanitära skäl för att få stanna. 92-åriga Ganna från Ukraina med sina enda anhöriga i Sverige är ett exempel, ett annat de två små barnen från Eritrea, tre och fem år gamla, som skulleRead More
Den svenska flyktingpolitiken har blivit hårdare de senaste åren. Vi som arbetar med och träffar några av de allra mest utsatta i samhället ser hur medmänskligheten har kylts ned. Flyktingar behandlas som kriminella. Var finns barmhärtigheten? Högerextrema och främlingsfientliga partier har stärkt sin ställning under senare år i stora delar av Europa. Det medför att de etablerade partierna för en mer restriktiv flyktingpolitik för att parera politiska konkurrensen från högerpopulismen. Sverigedemokraternas framgångar leder till den effekten även i Sverige. Uppfattningarna går isär om den svenska flyktingpolitiken. Regeringens och Migrationsverkets bildRead More
Sverige är ett av världens mest avvikande länder när det gäller religionens plats i samhället. Det är något integrationsministern behöver inse. Sverige har blivit ett mångkulturellt land. Nysvenskar med ursprung i vitt skilda delar av världen som Nigeria, Irak, Chile och Somalia är i dag en självklar del av det svenska samhället. I takt med den ökade invandringen har religionen också fått en mer framskjuten roll i den offentliga debatten. Detta är något att välkomna och integrationsminister Erik Ullenhag tycks nu bjuda in till ett spännande samtal om religionens förhållandeRead More