Clapham inrättar nytt kulturpris till minne av Hannah More

2023 fyller Claphaminstitutet 15 år. Det firar vi med att inrätta en ny utmärkelse, som ska heta Hannah More-priset. Hannah More var den enda kvinnliga medlemmen i den ursprungliga Claphamgruppen i London för 200 år sedan. Hon var en framgångsrik författare, som också var en helhjärtad kristen och starkt engagerad i att påverka samhället med bibliska värderingar. Hon medverkade i rörelsen som var med och avskaffade slavhandeln, hon startade skolor och skrev böcker och pjäser – allt baserat på en kristen, bibelcentrerad livssyn.

Claphaminstitutets styrelse har beslutat att Hannah More-priset ska utdelas enligt följande kriterium: ”Priset ska gå till en kristen kulturskapare – förstått i bred bemärkelse – som i Claphaminstitutets och Hannah Mores anda kombinerat skapande och samhällsengagemang med en frimodig kristen tro som gett genomslag i samtiden.”

Hannah More-priset kommer att bestå av ett vandringspris designat av konstnären Janeric Johansson, en penningsumma och ett diplom, och delas ut i samband med Claphaminstitutets 15-årsjubileum under 2023.

Vi öppnar härmed för nomineringar på en person som kan passa in på ovanstående beskrivning. Nomineringstiden är öppen fram till 6 januari 2023, och skickas till info@clapham.se.