Claphaminstitutet tar nytt steg som forskningsinstitut

Claphaminstitutet har sedan 2008 utvecklats till Sveriges dominerande kristna tankesmedja, med årliga seminarier i bland annat Almedalen, samt i snitt en publicerad debattartikel i veckan.

Claphaminstitutets styrelse har nu beslutat att aktivt utveckla det andra benet i vårt institut, där det i stadgarna slås fast att ”Claphaminstitutet är ett forskningsinstitut och en tankesmedja”. Vi kommer precis som tidigare att fortsätta vara en aktiv tankesmedja som publicerar välformulerade debattartiklar i aktuella ämnen, men vi planerar nu också för en tydlig förstärkning av vår roll som forskningsinstitut. Det innebär att vi kommer att vara mer aktiva i att själva börja producera vetenskapliga artiklar samt presentera forskningsresultat i olika form, exempelvis i form av rapporter, föreläsningar och seminarier. På så sätt vill Claphaminstitutet bli en ännu starkare röst som förmedlar ny kunskap och ger en egen input som kan forma samhällsdebatten och därmed också landet.

”Det är med stor förväntan som jag ser fram emot det här nya steget för Claphaminstitutet. Vi har i vår krets en stor skara skickliga akademiker vars kompetens är mycket värdefull och som vi vill ta tillvara för att vinna ett ökat förtroende för kristen tro och kristna värderingar i vår tid.” säger institutets direktor Per Ewert, som själv doktorerar på de historiska drivkrafterna bakom sekulariseringsprocessen i Sverige.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *