Exklusiv Sverigepublicering: rapporten Human Dignity Global Index

Claphaminstitutet har som enda svenska utgivare fått tillstånd att publicera studien Human Dignity Global Index, utgiven av den italienska tankesmedjan Novae Terrae. Under rapporten nedan följer så en sammanfattning samt kommentar utifrån Sveriges placering i rapporten.

Detta index har använt sig av statistik från exempelvis FN:s olika organ och Världsbanken för att utifrån fyra områden ranka 180 länder vad gäller förutsättningarna för att kunna leva ett människovärdigt liv i respektive land.

De fyra huvudområdena är:

 1. Mänsklig värdighet i livets början:
 • Den universella rätten att födas, och födas i trygghet.
 • Mödrars och barns hälsa under barnets första år i livet.
 1. Mänsklig värdighet i likvärdiga livsvillkor för män och kvinnor:
 • Respekt för sitt eget och andras liv
 • Människovärdigt åldrande i ett hållbart sammanhang.
 • Jämlik människovärdighet mellan könen och respekt för kvinnor
 1. Mänsklig värdighet när det gäller hur lätt det är att fritt välja och uppnå sina livsmål:
 • Frihet att leva i sitt eget land
 • Utbildning och arbete för ett värdigt liv
 • Rätten att gifta sig och bilda familj
 1. Mänsklig värdighet i möjligheten att leva ett lyckligt liv i ett fungerande socialt sammanhang:
 • Tolerans och solidaritet som grundläggande värden.
 • Upplevelsen av att vara lycklig och leva ett fullödigt liv

När indexet räknats ut (hur detta skett beskrivs på sidorna 27-29) visar det sig att Sverige, tillsammans med många länder med relativt liten befolkning och lång historia av välfärdsstat, hamnar högt på listan. Sverige hamnar på plats 11 i den totala sammanställningen. Listan toppas – trots landets pågående politiska osäkerhet – av Storbritannien, och tvåa på listan är det lilla landet Malta.

Tyskland och Frankrike hamnar på plats 44 och 45, medan Japan innehar plats 90, nedanför bland andra Marocko, Algeriet, Indonesien och Malaysia. Det som drar ner Japans ranking mest signifikant är område 4 om lycka och samhörighet. Rapporten tar upp Japans, Frankrikes och Tysklands låga rankning som ett symptom på att demokratiska fri- och rättigheter tillsammans med teknologiskt avancerade och rika samhällen inte automatiskt garanterar ett människovärdigt liv.

Vad Sverige beträffar hamnar vårt land på plats 11, med Island och Norge en bit högre upp. På område 2, mäns och kvinnors livsmöjligheter, rankas Sverige som högst av alla världens länder.  Högst upp på område 3 om valfrihet och möjlighet att förverkliga sig själv är Malta. Där hamnar Sverige på plats 37 vilket beror på häktningstiderna i förhållande till strafflängd liksom antalet ratificerade mänskliga rättighetskonventioner. Sverige har exempelvis inte ratificerat ILO 169 och ännu är inte Barnkonventionen lag i vårt land.

Vad gäller område 1, mänsklig värdighet i livets början, ligger Chile allra bäst till, och detta är också det område där Sverige placerar sig allra svagast. Vårt land hamnar här på plats 105 vilket bör tolkas som att en låg mödradödlighet, spädbarnsdödlighet och en god mödra- och barnhälsovård ändå slås ut av våra relativt sett höga officiella aborttal. Kanada har en mycket liberal abortlag som liknar USA:s, vilket gör atlandet hamnar ändå på plats 96 i denna kategori. Å andra sidan har Kanada fri hälsovård som ju drar upp betygen i område 1.

Ignorerade mörkertal är ett område som kan påverka statistiken på abortområdet, men kan också slå igenom på andra områden. Exempelvis får Japan en låg rankning på grund av att självmordsstatistik inte alls förs på samma sätt i alla länder. Mord- och abortstatistiken är också en komponent i att USA ligger så lågt som plats 26 på världsrankningen.

Längst ner på listan finner vi länder påverkade av krig, förföljelse och katastrofer. Inget afrikanskt land kommer högre än plats 65, som innehas av Rwanda. Detta land kan ståta med en relativt god placering inom område 2 där de genom sitt jämställda parlament hamnar på plats 39. Nästa afrikanska land är Kap Verde på plats 79 och Marocko på plats 81. Längst ner på listan finner vi en rad krigsplågade länder tillsammans med några hårda diktaturer: Sierra Leone, Eritrea, Somalia, Sudan och Tchad. Rapporten drar den slutsatsen att vi måste finna vägar att öka den ekonomiska tillväxten så den afrikanska kontinenten kan ge sina länder människovärdiga förhållanden.

Sammantaget blir slutsatsen av Human Dignity Global Index att Sverige har många faktorer som vi kan vara tacksamma över, men det finns samtidigt områden där vi har anledning till självrannsakelse – inte minst på området mänsklig värdighet i livets början. Det kan också noteras att flera länder som i Sverige ofta avfärdas som sämre än vi likafullt kan överträffa vårt land i mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter. Även det är en god påminnelse och en anledning till svensk ödmjukhet.

Rapporten och informationen i den får gärna spridas vidare, så länge källa anges. / Claphaminstitutet