Intervju med Claphams nye ordförande Per Eriksson

Tidningen Hemmets Vän har i sitt nya nummer en intervju med Claphaminstitutets nye ordförande Per Eriksson som cover story. Här följer ett utdrag ur intervjun, hela texten kan läsas i pappersutgåvan.

– Det är viktigt att synliggöra att det finns väldigt många kristna som är aktiva ledare och framstående forskare på alla möjliga områden, säger Per Eriksson, ny ordförande för Claphaminstitutet, senior professor i Lund, vicerektor vid högskolan i Kristianstad, tidigare rektor vid Lunds universitet och tidigare generaldirektör i statliga Innova, i ett samtal om vetenskap och tro.

När Per Eriksson år 2008 utnämndes till rektor vid Lunds universitet, som grundades år 1666 och räknas till ett av de 100 bästa i världen, blev den svenska debatten häftig. En stötesten var hans frikyrkliga bakgrund och att han läste Bibeln regelbundet.

– Det var en del som inte trodde att det gick an. Men det visade sig att den diskussionen var väldigt bra. Det är självklart att man kan vara rektor och kristen. Så det blev tvärtom, jag blev känd för att vara rektor och samtidigt kristen.

– Jag fick anledning att be (lundaprofilen och historiedoktorn, red anm) Göran Blomqvist att tala om universitetets historia i samband med min invigning. Från början var vi i Lund inte bara till för att försvara Sverige som svenskt och att man inte behövde åka till Köpenhamn för att bli präst. Utan också försvara den sanna läran enligt den augsburgska bekännelsen (den främsta bland den evangelisk-lutherska kyrkans bekännelseskrifter år 1530). Det var en av Lunds universitets uppgifter. Då var man tvungen att vara kristen för att vara professor och det gällde en bit in på 1800-talet om jag minns rätt.

Den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet ser som sin uppgift ”att stimulera utbildning, undervisning och vetenskaplig forskning om och i kristen tro”. Man vill ”arbeta för den kristna trons tillämpning på kultur-, tros- och samhällsförhållanden i Sverige och i världen, samt sprida kunskap, forma nätverk och bilda opinion för detta ändamål” och den ideologiska och teologiska utgångspunkten är Lausanne-deklarationen. I mitten av mars tog Per Eriksson över ordförandeskapet efter riksdags-ledamoten Tuve Skånberg (KD) som grundade smedjan 2008.