Kristen ekumenisk tankesmedja bildad

– Jag ser den nybildade tankesmedjan Claphaminstitutet som ett redskap för att placera den kristna tron och de kristna värderingarna mitt i det offentliga rummet, säger den nyutnämnde direktorn för Claphaminstitutet, professor Tuve Skånberg.

– Starka röster vill marginalisera kristen tro och förpassa den till kyrkor och privatliv. Men kyrkans plats är mitt i byn.

På onsdagskvällen bildades i Stockholm stiftelsen Claphaminstitutet, ett kristet ekumeniskt forskningsinstitut. Claphaminstitutets uppgift blir att stimulera utbildning, undervisning och vetenskaplig forskning om och i kristen tro. Stiftelsen skall, enligt de nyantagna stadgarna, verka för den kristna trons tillämpning på kultur-, tros-, och samhällsförhållanden både inom och utom Sverige. För detta vill man också bilda opinion.

Bland stiftarna finns många prominenta akademiker som lundaforskarna professor Chrys Caragounis, professor Eva M. Hamberg och docent Yvonne Maria Werner samt förre professorn vid Princeton, tillika förre biskopen i Göteborgs stift, Bertil Gärtner, men också namnkunniga privatpersoner som läkaren och samhällsdebattören Christina Doctare, riksdagsledamoten och förre EU-parlamentarikern Lennart Sacrédeus och den syrisk-ortodoxe biskopen Süleyman Wannes.

Till styrelsens ordförande valdes Stefan Swärd, fil.dr. i statsvetenskap och ordförande för Evangeliska Frikyrkan, och som vice ordförande valdes advokaten Rolf Åbjörnsson. Till direktor för Claphaminstitutet utsågs professor Tuve Skånberg, tidigare riksdagsledamot för kristdemokraterna (1991-2006).

Bland de närmare 70 stiftarna finns representanter för ledningen av ett flertal kyrkor som Frälsningsarmén, Pingst FFS, Evangeliska Frikyrkan, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Svenska Baptistsamfundet, Trosrörelsen, Syrisk-ortodoxa kyrkan, personer från de olika fromhetsriktningarna inom Svenska kyrkan (lågkyrkliga, högkyrkliga, gammalkyrkliga, karismatiska och laestadianska), Katolska kyrkan och Svenska Missionskyrkan mfl, liksom ledningen för ett flertal kristna organisationer som Svenska Evangeliska Alliansen, Kristna Läkare och Medicinare, Credoakademin, International Christian Chamber of Commerce mfl.

För ytterligare information:

Professor Tuve Skånberg Direktor för Claphaminstitutet 070-671 53 92

Fil.dr. Stefan Swärd Ordförande för Claphaminstitutet 070-492 23 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *