Landet som glömde Gud: Claphams direktor disputerar på hur Sverige blev Sverige

Den 14/11 lägger Claphaminstitutets direktor Per Ewert fram sin doktorsavhandling ”Moving reality closer to the ideal: The process towards autonomy and secularism during the Social Democratic hegemony in 20th century Sweden” Samtidigt kommer också populärversionen på svenska. ”Landet som glömde Gud: Hur Sverige under 1900-talet formades till världens mest sekulärindividualistiska land” (Norma).

Svensk politik står just nu i en brytningstid och det är därför en viktig tid att utvärdera var vårt land står, hur vi hamnade här, och vart vi vill gå i framtiden. Denna utvärdering behöver ske inte bara i politiken, utan också i kyrkan och övriga samhällsinstitutioner som alla har påverkats av den ideologi där individens oberoende har fått rollen som tillvarons centrum.

Disputationen sker på VID Specialized University i Stavanger måndag 14/11, med examinationsföreläsning och offentligt försvar av avhandlingen. Arrangemanget sänds direkt via Zoom. All info och även själva avhandlingen finns nu tillgänglig på institutionens webbplats.

I anslutning till detta släpps även den 376-sidiga svenska populärversionen ”Landet som glömde Gud” med ett releaseföredrag i Kungsporten, Huskvarna, onsd 23/11 kl 18.30, arrangerad av Claphaminstitutet i samarbete med Kungsportskyrkan och förlaget. Enklare förtäring serveras, alla intresserade hälsas varmt välkomna. Boken kan redan nu förbeställas för 280 kr plus frakt på info@clapham.se.