Nordiska Rådet: Seminarium om dödshjälp med kanadensisk expert

Nordiska Rådet samlas varje höst i en av Nordens huvudstäder. I år hålls sessionen i Stockholm, och i samband med det mötet samlas också de kristna tanksemedjorna i Norden till en gemensam konferensdag onsdag den 30/10, med Claphaminstitutet, norska Skaperkraft, finska Kompassi och danska Eksistensen.

Vid fjolårets session i Oslo anordnade vi tillsammans ett seminarium om samvetsfrihet i arbetsliet. I år ordnar vi ett offentligt seminarium på temat dödshjälp. Huvudtalare är Dr Paul Saba, Kanada. Han är ordförande för organisationen Coalition of Physicians for Social Justice och en ledande opinionsbildare kring frågor om dödshjälp; han kommer till Stockholm direkt från en konferens i Georgien med World Medical Association.

Dr Saba har en djupt personlig koppling till ämnet, utifrån att hans och hustruns dotter föddes med ett allvarligt hjärtfel. Här ett klipp där familjen berättar sin historia och hur den berörde en specifik situation här i Europa.

Utifrån de nordiska ländernas likheter med Kanada kommer Dr Saba att hålla ett föredrag om det system för dödshjälp som landet nyligen infört, och vilka tecken som redan syns på hur praxis börjat falla brant neråt det sluttande planet. Därefter kommer föredraget och frågan att diskuteras ur ett nordiskt perspektiv av parlamentarikerna Freddy André Øvstegård, Norge (Sosialistisk Venstre) och Julia Kronlid, Sverige (Sverigedemokraterna).

Seminaret hålls på Pastoralcentrum, Brunnsgränd 4, Gamla stan, Stockholm (gångavstånd från riksdagen) kl 18.45 onsdag den 30/10 och hålls i samarbete med människorättsorganisationen Respekt. Både politiker, ämnesengagerade och allmänheten hälsas varmt välkomna!

Här några ytterligare inslag där Dr Paul Saba medverkar. Från BBC, utifrån filmen ovan, samt anförande inför New York State Health Committee. Han medverkar även i ett upprop  till den som ska bli Kanadas premiärminister efter årets val, även tillsammans med två svårt funktionshindrade som fruktar för dödshjälpens konsekvenser för dem.