Ny rapport och webbkonferens om sekulär intolerans i skolan

Lördag den 19 september släpper vi Claphaminstitutets fjärde rapport, med titeln Kränkt för sin tro: Kristna ungdomars upplevelse av sekulär intolerans i dagens svenska skola. Rapporten är en intervjustudie med 20 unga kristna, satt i relation till tidigare forskning på området, och rapporten pekar på ett mönster som vi ser angeläget att uppmärksamma för beslutsfattare och allmänhet. 

Rapporten kommer att presenteras på ett webbseminiarium som inleder online-konferensen Får kristna plats i skolan?, som hålls den 19 september kl 13:00-15:30 via Zoom. Denna konferensdag arrangeras av Claphaminstitutet, Ny Generation, Svenska apologetiksällskapet och Sollentuna Pingst, och målsättningen är att följa upp denna webbkonferens med även en fysisk konferens våren 2021.

Du läser mer om denna konferens och anmäler dig på https://kristeniskolan.se/ eller på evenemangssidan på Facebook.