Per Eriksson ny ordförande i Claphaminstitutet

 

Onsdagen den 15/3 höll Claphaminstitutet sitt årliga rådsmöte, detta år på tidningen Dagens redaktion. Mötet inleddes med att den engagerade skribenten och prästen Annika Borg delade sitt engagemang för opinionsbildning på kristen grund. Hon berättade om sina personliga erfarenheter av att delta i den offentliga debatten, om det sug hon kan se att det finns efter kristen tro och kristna värden, men samtidigt också ett motstånd. Hon uppmuntrade åhörarna att känna en stolthet över den kristna identiteten och att med frimodighet lyfta fram den i debatten.

Under de efterföljande rådsmötesförhandlingarna hade institutets ordförande Tuve Skånberg aviserat sin avsikt att lämna vidare till någon annan. Tuve, som varit institutets direktor respektive ordförande ända sedan starten blev vederbörligen avtackad för sin stora insats för Clapham. Direktor Per Ewert lämnade över en minnesgåva från Lunds universitet, där Tuve Skånberg är teol dr, och lyfte fram Tuve Skånbergs helt avgörande betydelse för Claphaminstitutets tillkomst och arbete.

Från denna stad kommer också Per Eriksson, flerårig tidigare rektor för Lunds universitet, och som nu ställer sin erfarenhet till Claphams förfogande som ny ordförande. Claphaminstitutet är naturligtvis hedrade över att få en så stark akademisk ledare som ny ordförande i vårt arbete. ”Vi har under nio år byggt upp en stor respekt för vårt arbete i Claphaminstitutet, och Per Eriksson och Per Ewert är nu den klippa varpå Claphaminstitutets arbete ska vila. Jag är tacksam över att kunna lämna över verket i så goda händer”, avslutade Tuve Skånberg.