Jubileumskonferens 23 januari med professor Paul Segerstrom som huvudtalare

Den 23 januari 2018 fyller Clapham 10 år som kristen röst i samtiden. Detta firar vi med en jubileumskonferens, samarrangerad med Johannelunds teologiska högskola och tankesmedjan Sallux. Konferensens rubrik lyder:

Vill vi gå framåt? Titta då bakåt! Kristen tro som grund för västerlandets civilisation 

Syftet med dagen är att med historien som bakgrund ge verktyg åt kristenheten att fullgöra sin kallelse i vår tid. Dagens huvudtalare är Paul Segerstrom, professor i internationell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har tidigare föreläst i både sekulära och kristna sammanhang om kristendomens avgörande betydelse för utvecklingen i Europa och västerlandet, och det är också hans ämne denna gång. I övrigt medverkar Claphams ordförande och direktor med flera. Fullständigt program samt presentationer av de medverkande nedan.

Datum och plats

Tis 23 januari 2018, Johannelunds teologiska högskola, aulan (i Lötenkyrkan) Uppsala

Dagsschema

13.00 Välkommen

13.05 Inledningsanförande, Per Eriksson: ”Kristen tro – en grund för universitet och forskning”

13.30 Huvudföredrag, Paul Segerstrom: ”Christianity – the roots of Europe and the Western world”

14.30 Kaffe och mingel

15.00 Kortföredrag, Per Ewert:  ”Sekulariseringens rötter och vägar”

15.30 Kortföredrag, Kerstin Oderhem: ”En kyrka med rötter som samtidigt sträcker sig framåt”

16.00 Kortföredrag, Anna Sophia Bonde: ”Vid vägskälet – några tankar om svensk kristenhet idag”

16.30 Sammanfattande samtal: Kjell O Lejon och Paul Segerstrom

Presentationer

Huvudtalare:

Paul Segerstrom, professor i internationell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm

Övriga medverkande:

Per Eriksson, professor och fd rektor vid Lunds universitet, ordförande vid Claphaminstitutet

Per Ewert, direktor vid Claphaminstitutet, doktorerar på drivkrafterna bakom Sveriges sekularisering

Kerstin Oderhem, EFS missionsföreståndare

Anna Sophia Bonde, präst, skribent och lärare

Kjell O Lejon, professor i kyrkohistoria, rektor på Johannelunds teologiska högskola

Fritt inträde, alla hälsas varmt välkomna!

Since 2011, the activities of Sallux have been financially supported by the European Parliament. The liability for any communication or publication by Sallux, in any form and any medium, rests with Sallux. The European Parliament is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.