Releaseföredrag om Jesu mästerliga ledarskap

Ingen person spelar en viktigare roll för kristen tro än Jesus från Nasaret. Han är också den man som ligger bakom världshistoriens allra största folkrörelse – detta trots att han bara var aktiv under några få år i en provins i Romarrikets utkant. En viktig del av framgången kan förklaras av att Jesu efterföljare blivit så väl tränade att gå ut med budskapet efter att Jesus lämnat den här jorden. Både den som bekänner Jesus som Herre och Frälsare och den som inte gör det, måste inse att Jesus under alla omständigheter är en av världshistoriens allra främsta ledare.

Hans Jansson, pastor i Kungsportskyrkan, Huskvarna har nu sammanställt en bok med några av de viktigaste poängerna i hur Jesus agerade som ledare – ett budskap för alla som på något sätt leder andra i arbete, församling eller vardagsliv. Tillsammans med Kungsporten Akademi är Claphaminstitutet glada att kunna bjuda in till en releasekväll där Hans Jansson undervisar under rubriken ”Mästarlikt ledarskap – lärdomar från Jesu mästerliga ledarskap”. Efter föredraget blir det också tillfälle att köpa den nysläppta boken.

Plats: Kungsporten, Kungsängsvägen 25, Huskvarna

Tid: Ons 25 april kl 18:30