Världsledande dödshjälpexpert till Sverige i februari

Kunskapsspridning om olika former av dödshjälp är ett ämne som de senaste två åren har legat högt på Claphaminstitutets dagordning. Vi är nu glada att kunna meddela att vi februari anordnar en Skandinavienturné med Dr Mark Komrad, mångårig ledamot i etikkommittén hos American Psychiatric Association (APA). Han är en av USA:s  ledande experter på området, och en central gestalt bakom APA:s resolution mot alla former av dödshjälp.

Dr Komrad besöker Oslo måndag 11/2 för två föreläsningar, Stockholm tisdag 12/2 då han talar inför politiker och andra beslutsfattare, samt slutligen Stockholm onsdag den 13/2 för forskare, läkare, och annan vårdpersonal.

Du som önskar närmare information om Sverigebesöket redan nu, vänligen mejla till info@clapham.se. Vi återkommer under andra halvan av januari med närmare information om Dr Komrads besök, men du som är intresserad gör väl i att boka in datumen i almanackan redan nu; antalet platser är begränsat.