Efter lördagens försök till terrordåd i Stockholm, och vetskapen om att gärningsmannen såg sig själv som jihadkrigare är det nu många svenska muslimer som känner oro inför hur de hädanefter ska bli bemötta. De är rädda för att bli associerade med den här typen av radikal islamism, rädda för att inte kunna bemöta kritiken, då den säkert mestadels kommer att bestå i misstänksamma blickar. Denna situation ställer stora krav på oss andra, vi infödda svenskar, som måste kunna hålla flera bollar i luften: å ena sidan en befogad oro införRead More
Alla undersökningar om tro och kyrkligt engagemang visar, att Sverige alltid ligger bland de länder som ligger allra längst ner. 0,5 procent kyrkogång i Mälardalen – knappast märkbart. 2 procent i hela landet – 8-10 procent kallar sig ”kristna”, vad de nu lägger in i det ordet. Tillsammans med länder som Danmark, Holland och Estland ligger vi längst ner i ligan för kristen tro. Det är som att ligga sist i division VI i fotboll – och det finns ingen division under. Vi är ett folk, som vant oss vidRead More
I vår tid tar jakten på kristendomen alltmer absurda vändningar och det verkar finnas en beröringsskräck för allt vad kristendom heter. Det är knappast troende av andra religioner som står för detta, många muslimer har inget emot traditionell skolavslutning i en kyrka, utan motståndet kommer främst från en nitisk falang av sekulariserade svenskar. Skolminister Jan Björklund och statsminister Fredrik Reinfeldt har rätt när det säger det självklara att Kristendomen har betytt mycket för västerlandet, att det är en del av vår historia som självklart förtjänar en framskjuten plats i skolundervisningen,Read More
Vad händer i ett samhälle och i relationer mellan både enskilda och grupper om fördomar och stigmatisering tillåts utgöra berättelsen om varandra. Mediebilden av muslimer i Sverige kritiseras ofta för att utgå från beskrivningen av en terrorist. Det är naturligtvis fel och de flesta inser det. När man tar del av Aftonbladets berättelse i onsdags om ”sekten” Opus Dei blir man lika frågande och besviken. Opus Dei är där en farlig hjärntvättarsekt. Det är också fel. I sak har inget annat hänt än att en av många respekterad katolsk ”lekmannaorden”Read More
Ett halvår efter lanseringen av Jonas Gardells bok Om Jesus kan det vara läge för en summering av mediabevakningen kring boken. Att de sekulära nyhetstidningarna har haft helsidor med ofta helt okritiska intervjuer och recensioner är kanske inte ägnat att förvåna; det hör liksom till fenomenet Gardell. Men något som lämnar åtminstone oss med en olustig eftersmak är att den kristna pressen har varit så lam i sin kritik av Gardells bok. Visst är det lovvärt att man, oavsett vem det handlar om, försöker se till förtjänsterna i andra människorsRead More
Sverige är känt som ett föregångsland när det gäller ekumenik. Ärkebiskop Nathan Söderblom blev en av den ekumeniska rörelsens pionjärer när han 1925 inbjöd till det ekumeniska mötet i Stockholm. Söderbloms skapelse ”Life and Work” uttryckte övertygelsen att kyrkorna skulle kunna verka tillsammans, åtminstone på det sociala och diakonala området. Nationella kristna samarbetsråd som Svenska Ekumeniska Nämnden skapades på 1930-talet. I den internationella ekumeniska rörelsen intog svenska kyrkomän ledande positioner, förutom Söderblom till exempel ärkebiskop Yngve Brilioth och professorn och biskopen Anders Nygren. På 1950- och 60-talen fanns svenska kyrkomänRead More
Vilken är den största nyhet som massmedia konstant missar? Svar: kristendomens enorma växt över världen i dag. Närmare 100 000 människor tar varje dag, värl­den över, ett beslut att bli personligt kristna. Uppskattningsvis 3 000 församlingar grundas varje vecka. År 2000 var, enligt religionsstatistikern David Barrett, 33 procent av världens befolkning döpta till namnet Jesus. Den siffran beräknas öka till 33,4 procent år 2025 och 34,3 procent år 2050. Kristendomen växer alltså snabbare än världsbefolkningen – bara det ett uppseendeväckande fenomen. Den här minuten är historisk – vi har aldrigRead More
Vad menas med att man säger att Sverige är ett sekulariserat land? ”Sekularisering” är svårt att definiera, det kan betyda att staten är neutral i religiösa frågor, det kan också betyda att religionens påverkan minskar, men även att färre människor är religiösa. Bäst kanske Marie Demker (1998) har definierat sekularisering som när ”religion betyder allt mindre för allt fler människor inom allt fler samhällsområden”. Mycket pekar på att sekulariseringen har avstannat. SOM-institutets undersökningar visar att under de senaste årtiondena är stadigt drygt tio procent av Sveriges befolkning klart gudstroende, likaRead More