Claphams nya rapport ”Den goda familjen”

Nu släpper vi Claphaminstitutets åttonde rapport, författad av fil dr André Juthe. Rapporten är den mest omfattande sammanställningen som gjorts på svenska av forskningsläget om hur äktenskapet påverkar människors mentala och sociala hälsa och välmående. Rapporten ger tungt vetenskapligt stöd för att samhället bör prioritera och stödja äktenskap och familjebildning.

Ur sammanfattningen: ”Resultaten tyder sammanfattningsvis på att äktenskapet, även om det inte är den enda förklaringsvariabeln, ofta har en betydande inverkan på både fysisk och psykisk hälsa och välmående. Detta gäller oavsett vilka parametrar inom mental eller fysisk hälsa man väljer att undersöka och oberoende av land och kultur. Faktum är att det inte verkar finnas någon annan enskild social institution som har en sådan vidsträckt påverkan på hälsofaktorer som just äktenskapet. Vi rekommenderar därför beslutsfattare att för individers och samhällets bästa ge högre prioritet åt äktenskap och familj.”

Rapporten kan beställas i tryckt format, 70 kr/st, 50 kr/st för fem ex eller fler. Porto tillkommer. Beställning till info@clapham.se. Rapporten finns också i webbformat här nedan, samt ovan under fliken Rapporter.

Since 2011, the activities of Sallux have been financially supported by the European Parliament. The liability for any communication or publication by Sallux, in any form and any medium, rests with Sallux. The European Parliament is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.