Fakta om världens mest förföljda religion

Man behöver inte följa med utrikesnyheterna alltför länge för att upptäcka att troende kristna är offer för svår förföljelse på många ställen i vår värld. Här några rubriker från den senaste tiden: ”Sju egyptiska kristna avrättade i Libyen”, ”Bombattack mot kyrka på Zanzibar”, ”Kristna i Raqqa i Syrien tvingades ingå pakt om underkastelse under islamistiskt styre”.

Att världens största religion också är den som är mest utsatt för förföljelse har uppmärksammats av bland andra Angela Merkel och prins Charles. Också i svenska medier har det skrivits om detta, i denna tidning av Ivar Arpi och Maria Ludvigsson. Ändå är det som om omfattningen av förföljelsen av kristna inte riktigt sjunkit in hos allmänheten. Är vi så vana att koppla ihop kristendomen med kyrklig maktutövning och europeisk kolonialism att vi inte kan se att den i dag framför allt är icke-vitas, icke-européers och ofta förtryckta människors tro?

De här frågorna behandlas på ett klargörande och nyanserat sätt av John L Allen Jr i boken ”The global war on Christians. Dispatches from the front lines of anti-Christian persecution” (Image, 320 s). Han inte bara beskriver en lång rad dramatiska fall av religionsförföljelse utan gör också upp med olika vanföreställningar om den här problematiken. Bokens styrka är att den på 300 sidor lyckas förmedla en stor mängd information och dessutom förklarar mekanismerna bakom vad författaren kallar ”den mest dramatiska händelsen inom religionens värld i det tidiga 2000-talet”.

Omfattningen av förföljelsen av kristna är skrämmande stor. Trovärdiga beräkningar hävdar att 100 miljoner kristna – många av dem i Kina – riskerar regelrätt förföljelse. Ännu fler diskrimineras i större eller mindre utsträckning. Däremot är jag ytterst skeptisk till uppgiften att omkring 100 000 kristna dödas varje år för sin tros skull. Siffran kommer från Center for the Study of Global Christianity i USA, men är så hög därför att man har räknat med offren för inbördeskrigen i Sudan och Kongo. Inbördeskriget i Sudan upphörde år 2005 men påverkar ännu dessa siffror eftersom man räknar med ett årligt medeltal för en tioårsperiod. Det finns religiösa element i de här konflikterna, men alla kristna offer för dem kan inte betraktas som personer som har dött på grund av sin tro. Tyvärr citeras de här siffrorna också av seriösa medier utan större källkritik.

Även om man silar bort överdrifterna kvarstår faktum att förföljelsen av kristna har nått förfärliga proportioner. Den sekulära människorättsorganisationen Internationale Gesellschaft für Menschenrechte har gjort bedömningen att 80 procent av alla som utsätts för religiös diskriminering i dag är kristna. Orsaken till varför just kristna är illa ute är bland annat att kristendomen är den största världsreligionen och att den växer dramatiskt i många länder, vilket alla inte gillar. På många håll går dessutom kristna i spetsen för kampen för mänskliga rättigheter vilket har sitt pris. Det är också skäl att minnas att det i länder där kristna förföljs också finns andra grupper som drabbas av samma våld. Även om de gärna riktar sina attacker mot kristna drabbar en klar majoritet av al-Shababs och en betydande del av Boko Harams våld muslimer.

Om situationen är så här allvarlig – och det finns ingen anledning att betvivla att så är fallet – kan man fråga sig varför den uppmärksammas så lite – trots Merkel och prins Charles, trots svenska tidningsledare. Jag tror att den gamle franske radikalen Régis Debray har kommit sanningen nära då han har konstaterat att de förföljda är för kristna för vänstern och för främmande för högern. Och Svenska kyrkan är som bekant mer intresserad av ockuperade palestinier än av förföljda kristna.

Den kristna människorättsorganisationen Open Doors gör varje år upp en lista över de 50 länder där förföljelsen av kristna är värst. Årets lista toppas än en gång av Nordkorea. Sedan följer nio muslimska länder: Somalia, Syrien, Irak, Afghanistan, Saudiarabien, Maldiverna, Pakistan, Iran och Jemen. Saudiarabien är ett land där ingen som helst annan religionsutövning är tillåten än kungadömets version av islam. Landets 2–3 miljoner kristna – de flesta är gästarbetare – har inte en enda kyrka eller ett kapell att samlas i och till och med samlingar i privathem är förbjudna. Trots detta och trots landets könsapartheid fann Malmö stad det för några år sedan angeläget att genomföra ett skolutbyte med saudierna för att ge Malmöeleverna mångfaldserfarenheter.

Trots att situationen för kristna är ytterst svår i många muslimska länder är en av myterna som Allen punkterar att det bara skulle handla om islam. Kristna förföljs också i många andra länder och av andra orsaker. Kina, Vietnam och andra kommunistländer försöker inte längre utrota religionen men strävar efter att kontrollera den. De kristna som inte vill underkasta sig regimens kontroll löper ständig risk att trakasseras och fängslas. I Indien, framför allt men inte uteslutande i delstaten Orissa, har kristna upplevt blodig förföljelse från hindunationalister och i Sri Lanka från radikala buddister, ofta ledda av munkar. Buddismen har ju i våra länder en aura av att vara i det närmaste pacifistisk, men i länder som Sri Lanka och Burma har buddistmunkar gått i spetsen för våldsam förföljelse av kristna, muslimer och hinduer.

Allen, som är amerikansk journalist och katolik, drar sig inte heller för att understryka att kristna också kan förföljas av andra kristna. I bland annat Mexiko har protestantiska kristna dödats av fanatiska ultrakatoliker. Katolska kyrkan är i dag en föregångare i ekumeniskt och interreligiöst samarbete, men det finns ultrakatolska grupper som motsätter sig alla sådana strävanden och ibland tar till fysiskt våld.

En annan felaktig uppfattning är att kristna förföljs endast i länder där de utgör en minoritet. Det land där flest katolska präster har dödats under de senaste år är faktiskt Colombia. De har inte dödats för att de varit kristna eller för att de varit präster, utan för sitt engagemang för fred och mänskliga rättigheter. Till samma kategori hör en av de mest kända moderna kristna martyrerna, El Salvadors ärkebiskop Oscar Romero som år 1980 sköts av högermilis medan han firade mässa.

Allen för en lång diskussion om hur man ska definiera en kristen martyr. Att den katolske biskopen Luigi Padovese i Turkiet dödades på grund av sin tro är uppenbart: han knivhöggs och halshöggs i juni 2010 av sin chaufför medan denne ropade ”Allahu Akbar”. Men hur är det med den katolska nunnan Lukrecija Mamic och lekmannen Francesco Bazzani som dödades i samband med ett rån i Burundi i november 2011? Rånarna drevs inte av hat mot den kristna tron och de båda dödades inte för att de var kristna. Men frågan är varför syster Lukrecija och Bazzani fanns på ett kloster i Burundi. De hade lämnat ett bekvämt liv i Europa för att jobba med föräldralösa och hiv-smittade barn i ett av världens fattigaste länder. Det var deras kristna tro som gjorde att de fanns på en för dem farlig plats.

Allen driver hårt tesen att då man bedömer vem som är martyr ska man inte bara fråga efter motivet hos dem som dödat, utan också efter varför offren fanns där de fanns. Ett annat exempel: När den protestantiske pastorn Dritan Prrojs farbror dödade en ung man förändrades hela hans familjs liv. I norra Albanien tillämpas fortfarande blodshämnd och mördarens familj var nu illa ute. Pastor Dritan flyttade till London, men återvände snart eftersom han upplevde att hans församling i Shkodra behövde honom. Han var medveten om riskerna, men gjorde ändå detta val. I oktober 2010 dödades han av brodern till den person som hans farbror tidigare hade skjutit. Den 34-årige tvåbarnsfadern dödades inte för att han var kristen, utan för att hans släkting hade begått ett brott. Men det var hans kristna tro som var orsaken till varför han valde att försätta sig i en riskabel situation.

Världen är inte svartvit. Kristna inte bara är och har varit offer, utan också utövare av människorättsbrott. Som Allen lyfter fram var majoriteten av dem som dödades i folkmordet i Rwanda kristna – men det var också majoriteten av mördarna. Vad som behövs i dag är inte svartvitt tänkande, offermentalitet och demonisering av ”de andra” utan mod att tala klarspråk och civilkurage att överbrygga klyftor. Allen avslutar sin bok med ett talande exempel från Nigeria, ett land som har lidit mycket av interreligiöst våld.

James Wuye, som i dag är pingstpastor, såg som ung man hur muslimska extremister angrep försvarslösa kristna utan att myndigheterna ingrep. Tillsammans med andra bildade han då en hemlig milis. Syftet var att skydda kyrkor och kristna och medlemmarna svor en ed på att aldrig slå till först.

Men då våldsspiralen tilltog blev gruppen alltmer proaktiv och angrep muslimer som hämnd för attacker mot kristna. Wuyes omvändelse kom då han hörde en pingstpastor från predikstolen dundra om att det är omöjligt att vara kristen utan att ha Kristi sinne av förlåtelse och kärlek till sina fiender.

I dag är James Wuye en förgrundsfigur inom arbetet för fredliga relationer mellan kristna och muslimer i Nigeria. I den uppgiften har han ett nära samarbete med imamen Muhammad Ashafa. Liknande gränsöverskridande förbrödring mitt under svåra förhållanden sker nu i Centralafrikanska republiken där det nyligen rapporterades att 800 muslimer sökt skydd på en katolsk missionsstation undan vad som ofta kallas en ”kristen milis”.

Det finns alltså också ljuspunkter i berättelsen om ökande religiös förföljelse.

Svante Lundgren, religionsforskare knuten till Åbo Akademi och Lunds universitet

Artikeln publicerad i Svenska Dagbladet 2014-03-17, återgiven här med författarens tillstånd

Tags :