Kulturen – ett verktyg för skönhet och upprättelse

Claphaminstitutets principiella artikelserie om samhällets sju grundpelare går vidare med området Kultur och underhållning, ett område som kan bygga upp eller riva ner. Ett utdrag ur texten:

”…Men kulturen är också ett oöverträffat medel att belysa tillvarons mörka rum, som en sätt att illustrera den stora berättelsen om Skapelse-Fall-Återlösning. Kulturen kan resa upp betraktaren ur hennes missmod; den kan väcka ett moraliskt ställningstagande och inspirera till handling. Författaren Henri Nouwen har berättat om hur oerhört starkt berörd han blev av Rembrandts målning ”Den förlorade sonens återkomst”. Den blev för honom en berättelse om livet och om hela mänsklighetens öde. Inget förvandlade Nouwens liv som den målningen.

Precis så fungerar kulturen, när den är som allra bäst. All kultur har självfallet inte som direkt syfte att kommunicera kristen tro. Men för att komma till full rättvisa bör kultur och underhållning direkt eller indirekt reflektera skapelsens skönhet och glädje, där både producent och åskådare kan växa och blomstra till något stort och vackert. …”

Per Ewert, direktor vid Claphaminstitutet

Texten publicerad i Världen Idag 2016-04-29

Hela texten återfinns i papperstidningen samt i inloggat läge på hemsidan.

Tags :

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *