Luther förändrade världen: Luther som bibelteolog

Exakt varför Luther valde att gå in i just ett augustinerkloster vet vi inte. Två detaljer är dock viktiga ur ett bibelperspektiv. Munkarnas vardag var genomsyrad av bibelläsning: varje vecka sjöng man vid de sju dagliga tidebönerna igenom hela Psaltaren. Dessutom överlämnades vid hans inträde i klostret en Bibel i rött läder till honom, vilken han flitigt läste i. Därmed startade hans livslånga och intensiva bibelläsning på allvar.

Luther utvecklades till en flitig bibelläsare. Enligt egen uppgift läste han under senare delen av sitt liv igenom Bibeln ett par gånger per år. Som munk sjöng han igenom Psaltaren 52 gånger per år. Luther förklarade sitt sätt att utforska Bibeln med följande ord: ”Om du föreställer dig Bibeln som ett mäktigt träd och varje ord som en liten gren, så har jag skakat på var och en av dess grenar för att få veta vad den stod för och vad den betydde.”

Under många år hade Luther en brottningskamp med Gud, som han långt senare själv har beskrivit i målande termer. Den handlade om hur människan blir rättfärdig inför Gud. Att frågan om Guds rättfärdighet var oerhört viktig för Luther är inte förvånande – den var synnerligen levande i den medeltida kyrkan. Den stora befrielsen för honom kom när han kämpade med hur man ska förstå Rom 1:17, ”den rättfärdige ska leva av tro”. För Luther blev bibelstället en nyckel som låste upp hela Skriften för honom, samtidigt som hans tolkning medförde en konflikt med traditionell romersk-katolsk teologi, särskilt i dess skolastiska form.

Rune Imberg, lektor i kyrkohistoria vid Församlingsfakulteten i Göteborg samt Fellow vid Claphaminstitutet

Artikeln publicerad i Världen Idag 2017-03-31 Detta är ett kort utdrag; hela artikeln finns att läsa i pappersutgåvan, eller i inloggat läge på tidningens hemsida.

Tags :