Kristen tro på frammarsch

Vilken är den största nyhet som massmedia konstant missar? Svar: kristendomens enorma växt över världen i dag.
Närmare 100 000 människor tar varje dag, värl­den över, ett beslut att bli personligt kristna. Uppskattningsvis 3 000 församlingar grundas varje vecka. År 2000 var, enligt religionsstatistikern David Barrett, 33 procent av världens befolkning döpta till namnet Jesus. Den siffran beräknas öka till 33,4 procent år 2025 och 34,3 procent år 2050.
Kristendomen växer alltså snabbare än världsbefolkningen – bara det ett uppseendeväckande fenomen. Den här minuten är historisk – vi har aldrig varit så många kristna någonsin i världshistorien som just den här minuten!
Några exempel på växten – som inte så många, inte ens kristna, känner till. För drygt 100 år sen fanns det kanske några tiotusentals kristna i det odelade Korea – i dag är uppskattningsvis 30 procent av Sydkoreas befolkning kristen. Det kristna undret Sydkorea har uppmärksammat världens kristna på vilken förebild på bön de sydkoreanska kristna utgör. Många av dem har i många år prioriterat trötta morgontimmar till bön innan de går till arbetet. Andra missionsvetare har, förutom det intensiva bönelivet och öppenheten för den helige Andes närvaro i under och tecken, även lyft fram det strategiska steg som det odelade Koreas kristna tog under den japanska ockupationen av landet under det förra århundradet. De stod i den nationella krisen självklart på Koreas sida och det ställningstagandet, menar man, öppnade koreanernas hjärta på ett särskilt sätt att också ta emot det kristna evangeliet.

Exemplet Sydkorea mot­säger ju också alla teorier om att kristendomen ”bara behövs” i underutvecklade länder, där människorna ingenting annat har att ty sig till. Sydkoreas starka industriella tillväxt har ju pågått samtidigt med kristendomens snabba tillväxt i landet.
Afrika är ett annat exempel på stark kristen tillväxt. Där fanns det år 1900 bara cirka nio procent kristna (mest i Egypten, Etiopien, Sydafrika och vissa kustområden).
Vid slutet av århundradet var 45-48 procent av den afrikanska kontinenten kristen. Aldrig någonsin i världshistorien har faktiskt en kontinent så snabbt valt att ansluta sig till kristen tro.
Ett annat faktum är till exempel det som sker i muslimvärlden. Från profeten Muhammeds död år 632 förlorades tidigare kristna områden kring Medelhavet. Kring år 1300 försvinner de sista kyrkorna ur vår historiska syn i till exempel Nordafrika.

I våra dagar sker dock vissa inbrytningar i den muslimska världen, kanske framför allt i Iran, där ingenting mindre än en ”andlig revolution” pågår.
Muslimer inne i Iran nås av de kristna tv-programmen, internet med mera, och i dag räknar missionsbedömare med att hundratusentals där blir kristna, oftast ännu i hemlighet. Ja, faktum är att antalet muslimer som blivit kristna från Muhammeds död år 632 till år 1980 är färre än de muslimer som blivit kristna från 1980 till 2009!
Ett annat exempel är den judiska världen. Kristendomen föddes ju i judisk miljö och sprängde de judiska banden genom juden och världsmissionären Paulus. Från 300-talet och, eskalerat under korstågstiden och nazitiden, har ”den kristna kyrkan” förföljt sina judiska syskon.

I dag händer något nytt. Så kallade messianska församlingar växer upp inne i Israel och ute i världen. Ett närmast chockerande faktum är då, att det antal judar som blivit kristna från Jesu uppståndelse (år 33?) till år 1948 (då staten Israel bildades) är färre till antalet än de judar, som blivit Messiastroende från 1948 till i dag!
Ett annat intressant land ur kristen tillväxtaspekt är Kina. Kristna missionärer tycks ha nått Kina under tidig medeltid, men sedan tvingats lämna landet.
Kina isolerades från västvärlden, och boxarupproret kring år 1900 var ett utslag av kinesisk nationalism, som ville utrota eller fördriva kristendomen från landet.
I dag händer också där något nytt. Statistiken är bristfällig, men bedömare håller inte för otroligt, att mellan 50-100 miljoner kineser – kanske fler – räknar sig som kristna i dag. Kommunisternas seger i inbördeskriget år 1949 har kallats ”den andra katastrofen i den kristna missionens historia” (islams framväxt på 600-talet var den första). I dag är den katastrofen utraderad av tidens kinesiska öppenhet för kristen tro.

Som vi märker har dessa inbrytningar i till exempel Korea, Kina, muslimvärlden och Afrika skett under 1900-talet och främst mot slutet av århundradet. Ja, någon missionsvetare har pedagogiskt menat, att 9/10 av kristendomens växt faktiskt har skett under 1900-talet, att 9/10 av kristendomens växt under 1900-talet har skett efter 1945 och att 9/10 av kristendomens växt efter 1945 har skett efter 1970.
Oavsett om siffrorna skulle vara helt fel eller helt rätt, så säger de något om trenden. Det går fort nu.
Vi lever i missionshistoriens största väckelse! Detta är en historisk minut – vi har aldrig varit så många kristna som just nu! Till oro för en del – till glädje för många. Växten sker framför allt i den brunbrända delen av världen.

Carl-Erik Sahlberg, domkyrkokomminister, docent i kyrkohistoria, Fellow vid Claphaminstitutet

Artikeln var publicerad i Världen idag 2009-08-28

Tags :

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *