Kristna värderingar bra för samhället

Det finns en märklig föreställning bland många kristna att kyrkan inte ska ha någonting med politik att göra. Lågmäldheten, instängdheten i kyrkan och att vara marginaliserad tycks vara ett ideal i sig.
Politik handlar om hur samhället ska fungera. Det är varken demoniskt eller sakralt. Det handlar om något praktiskt, våra gemensamma regler och hur vi förvaltar och använder de ekonomiska medel vi samlar in genom bl a beskattning.
När vi läser Nya Testamentet måste vi väga in i vår Bibeltolkning att första tidens kyrka växte fram i en totalitär diktatur. Dessutom med högkvarter i ett ockuperat land i Romarrikets utkanter. Möjlighet till att utöva politisk påverkan och opinionsbildning var inte möjlig.

Trots denna begränsning var Jesus en tongivande samhällsdebattör under sitt korta jordeliv. Ständigt tuffa debatter med de ledande politiska-religiösa grupperingarna i dåtidens Israel. Han sade åt sina lärjungar att vara världens ljus och vara en stad på ett berg. Det handlade verkligen inte om att springa och gömma sig för statsmakten eller politiken.
Demokrati bygger på att medborgarna utövar sin rösträtt, tar sitt ansvar för att delta i politiskt beslutande församlingar, och att olika grupper i samhället framför sina ståndpunkter genom opinionsbildning. Om vi som kristna vägrar att delta i detta, undergräver vi demokratin, och tar inte ansvar för det samhälle vi lever i.
Däremot är kristna kyrkans uppdrag att predika evangeliet för alla människor och nå alla människor oavsett politisk färg. Därför kan inte kyrkan bli en del av partipolitiken. Kristna församlingen ska inte heller vara en del av statsmakten. Vi behöver vara en profetisk röst som påverkar. Därför är en statskyrka en teologiskt omöjlig idé.
Men enskilda kristna behöver vara en del av partipolitiken och statsmakten, det är genom politiska partier som ett demokratiskt samhälle organiserar rekrytering till politiskt beslutsfattande organ.

Vi kristna är en minoritetsgrupp i Sverige bland andra grupper, det är mycket värdefullt att det finns politiska partier som lyssnar på oss, och som ser det som viktigt att rekrytera aktiva kristna för politiska uppdrag.
Kristendomen är inte politik, Guds rike är något mycket större. Men kyrkan har ett ansvar att ta ansvar för, och påverka det samhälle man lever i, och då är man inne i politiken.
En annan märklig idé är att en kristen politiker inte ska låta sig påverkas av sin tro. Som om kristen tro och kristna värderingar vore något samhällsskadligt. En kristen politiker är vald för att stå för sina åsikter och värderingar fullt ut. Är man kristen påverkar det med nödvändighet åsikter och värderingar.

Kristna värderingar är bra för hela samhället. Ett exempel på en kristen värdering är att ställa upp för och försvara dem som är svagast och mest utsatta. Det är av den anledningen som kristna kyrkan i alla tider har bekämpat dödshjälp, aborter och värnat om familjen. Det är barnen som drabbas mest vid familjens sönderfall. Men det är också anledningen till ett kristet engagemang för flyktingar, för förföljda och för att bekämpa fattigdom.
Mer kristna värderingar i politiken är bra för Sverige.

Stefan Swärd, fil dr i statsvetenskap och ordförande för Claphaminstitutet
Artikeln publicerad i Världen Idag 2012-02-13

Tags :

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *