Stå upp för muslimers rättigheter

William Wilberforce kämpade för att slavhandeln skulle förbjudas. Mahatma Gandhi kämpade för frihet från kolonialt förtryck. Martin Luther King hade en dröm om att alla skulle behandlas lika oavsett hudfärg. Nelson Mandela vann kampen över ett människofientligt politiskt system. Dessa män var ledare och symboler för frihetsrörelser. Idag skulle det behövas ytterligare en global kamp: frihet åt muslimer.

Människan är en religiös varelse. Den som studerar historien och mänskligheten vet det. Vi vet också att människovärde och religionsfrihet hör ihop. Eller som en vers i Koranen uttrycker det: Det finns inget tvång i religionen (Sura 2:257). Problemet är dock att islam i hög grad bygger på fruktan och tvång. Det finns framförallt ingen frihet att lämna islam.

I våras pågick en debatt på en arabisk webbsida om två apostater (avfällingar) i Algeriet. En man och hans dotter hade lämnat islam och blivit kristna. De angav själva skälen: islam fyllde honom med fruktan och ångest, men Jesus gav honom frid i tanke och psyke. Dottern ansåg att islam behandlade kvinnor som tjänarinnor och älskarinnor. Som kristen kände hon sig upprättad till mänsklig värdighet som kvinna. De algeriska islamska ledarna dömde snabbt att dessa apostater skulle bestraffas med döden.

Detta är bara ett av tiotusentals exempel. Den som lämnar islam riskerar att straffas eller mördas av antingen staten eller familjen eller andra muslimer.  Detta gäller även de som bor i Sverige. En miljard muslimer har i ett hänseende mindre religionsfrihet än kristna i muslimvärlden. Kristna får överge sin kristna tro och bli muslimer, men den friheten att byta religion har inte muslimerna.

Sudan och Malaysia har dödsstraff inskrivet i lagboken för den som lämnar islam. I Egypten säger lagen att en apostat får sitt äktenskap upphävt, man förlorar arvsrätten och vårdnaden om sina barn. Saudiarabien, Mauretanien och Iran saknar tydliga lagar men apostater riskerar att dödas. I Bahrain, Jordanien, Kuwait, Oman, Qatar och Jemen väntar olika stränga straff för den som lämnar islam: upphävandet av äktenskap, förlorat medborgarskap, förlust av sociala och ekonomiska rättigheter. I Turkiet används lagen om ”att kränka turkiskheten” mot apostater och i Pakistan har man en sträng hädelseparagraf. Är detta lika med ”inget tvång i religionen”?

Den som lämnar islam kan bli av med jobbet, bli mördad av släktingar, riskerar tortyr, får ej tillgång till högre utbildning, eller kan bli av med bostad. Detta är daglig verklighet från Jakarta till Johannesburg, från Senegal till Sverige.

Denna artikel handlar inte om att vara emot muslimer eller islam. Nej, den är för muslimer och för deras frihet, inklusive rätt till religionsfrihet. En miljard muslimer bör behandlas med respekt och åtnjuta den frihet som i grunden handlar om mänsklig värdighet. Därför skulle det behövas ledare och rörelser – likt de som nämns inledningsvis – som kan stå upp för allas självklara rätt att ha en tro, att få manifestera den och att få byta religion. Detta är även grundpelarna i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, paragraf 18.

Mats Tunehag, ordförande för Svenska Evangeliska Alliansen, ledarskribent för Världen idag

Erika Cyrillus, chefredaktör för Budbäraren

Chrys Caragounis, professor em Nya Testamentets exegetik

Artikeln var publicerad i Sundsvalls Tidning 2009-08-21, i Skånska Dagbladet, och i Nerikes Allehanda 2009-08-24

Tags : , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *