Höstens första två Hotspotprogram från Claphaminstitutet är med Lars Adaktusson – presentation överflödig – om hur det är att gå igenom ett mediedrev, och varför han fortfarande tror att kristna värderingar är den bästa grunden för samhället, samt med professor Inger Enkvist om varför den progressiva skolan har misslyckats, och hur vi kan bygga en bättre skola för framtiden. Programmen publiceras här i takt med att de sänds.Read More
Konferensen Uppdrag: Guds rike har blivit ett uppskattat inslag i årscykeln för många kristna ledare – där ”ledare” uttolkas i ett brett perspektiv, där vi nästan alla står i någon form av ledarskap i arbete, privatliv eller församling. I år hålls konferensen i Citykyrkan i Stockholm, på gångavstånd från Centralen, fredag-lördag 10-11 november. Här får du fördjupa dig i bibelundervisning, seminarier, gemenskap och nätverksgrupper, upplagda utifrån yrkesliv eller intresse. Konferensen har sex nätverk: Samhällspåverkan, apologetik,Read More
Claphaminstitutet har den stora glädjen att presentera vår nya satsning Kyrka & Samhälle, en serie föredragskvällar i centrala Stockholm för unga vuxna. Fokus är studenter och yrkespersoner som vill fördjupa sig och få ytterligare kunskap och verktyg att agera som frimodiga kristna i en sekulär samtid. Plats: Galleri Existens, Karlavägen 9, Stockholm Tid: Torsdagskvällar 18.30 7/9 Premiär – Thomas Idergard, jesuitpater ”Varken offra till kejsaren eller döma: En kristen syn på frihet och moral iRead More
Transsexualismens väg från ett marginellt fenomen till att bli något av ett fundament i normoch värdegrundsbyggande är anmärkningsvärd. Processen har gått oerhört fort och medfört radikala förskjutningar i våra perspektiv på vad en människa är, samt på individens rättigheter och skyldigheter gentemot samhällsgemenskapen. Upplyftandet av transsexualismen har på många sätt breddat samtalet om vad kön är och hur det kan gestaltas, men har i vissa fall också lett till en paradoxal försnävning av normerna för vadRead More
Sommaren 2023 har Claphaminstitutet hållit två seminarier under Almedalsveckan, på skeppet Elidas däck. Seminarierna kan, i likhet med våra övriga inspelade arrangemang, ses på vår Youtubekanal, samt här nedan. I det första seminariet om skola och bildning, samarrangerat med Kristna Friskolerådet, medverkar Anna Sörelius Nordenborg, VD, Engelska skolan Daniel Alm, föreståndare Pingströrelsen i Sverige Håkan Jonsson, kommunikationskonsult, tidigare diplomat och politiker Jan Rosman, skolchef, ordförande, Kristna Friskolerådet. Moderator är Claphamdirektor Per Ewert. I det andra,Read More
Under årets Almedalsvecka i Visby medverkar Claphaminstitutet som vanligt. I år anordnar vi två seminarer på skeppet Elidas däck, och medverkar i panelen i ett tredje. Alla hälsas varmt välkomna till nedanstående arrangemang! Bildning i brytningstider Ons 28/6 8.50-9.40, Elida. Samarrangemang med Kristna friskolerådet Världsbilder brottas med varandra på många arenor idag. Hur påverkar det skolutbildningen i Sverige och vår tids pedagogiska, moraliska och politiska vägval? Får dagens svenska skolelever med sig de existentiella redskapRead More
Under våren 2023 har Claphaminstitutet medverkat i fyra program i tv-serien Hotspot. En timme långa intellektuella samtal där Per Ewert intervjuar fyra intressanta gäster; i tur och ordning: Kvartals kulturredaktör och kinakännaren Ola Wong, historieprofessorn Lars Trägårdh, religionsprofessorn David Thurfjell och SEA:s vice generalsekreterare Jacob Rudenstrand.Read More
Claphaminstitutet är mycket hedrade över att vara en av de svenska medinbjudarna till konferensen State of Europe Forum, som varje år hålls i EU:s ordförandeland i samband med Europadagen i början av maj. Den här gången är det alltså Stockholm som står i fokus för konferensen. Konferensen hålls i S:ta Clara kyrka (fredag kväll 5/5) respektive Betlehemskyrkan (lördag 6/5). Medverkar gör bland annat Andrej Zubov, numera avsatt historieprofessor från Moskva, Clahams direktor Per Ewert ochRead More