Ett samhällsbygge på kristen grund

Claphaminstitutets nye direktor Per Ewert har inlett en serie om åtta artiklar om samhällets grundpelare, och om hur kristna kan påverka och omforma samhället på dessa sju områden. Artiklarna kommer att publiceras fortlöpande på tidningen Världen Idags Tro och Liv-avdelning. Här följer ett utdrag ur den första artikeln ”Ett samhällsbygge på kristen grund”.

”(…) Den som vill verka för ett starkare kristet samhällsinflytande i världens mest sekulariserade land kommer ofelbart att mötas av kritik. Det är därför värt att återigen understryka att målet inte är att kyrkan ska ta över den politiska makten; det vore att kraftigt reducera kyrkans uppdrag som Kristi kropp. Historien har också ett klart avskräckande facit från de tider där kyrkan har försökt bli en politisk maktspelare bland andra. Målet är istället att låta väletablerade bibliska principer genomsyra hela samhället och dess olika byggarbetare.

Det finns många goda exempel på hur en aktiv kristen påverkan har återspeglats i samhällsförändringar. Korea är ett sådant land, där den norra halvan efter Andra världskriget blev en sluten kommunistisk och ateistisk diktatur. Sydkorea har under samma period genomgått en remarkabel förvandling, där antalet kristna har växt från några tusental till närmare hälften av befolkningen. Parallellt med detta har Sydkorea förvandlats till en ekonomiskt blomstrande demokrati. (…)”

Per Ewert, direktor vid Claphaminstitutet

Artikeln publicerad i Världen Idag 2016-03-21. Hela texten kan läsas i papperstidningen eller på hemsidan i inloggat läge.

Tags :

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *