Landet som glömde Gud: Föredrag från ”Uppdrag: Guds rike”

”Uppdrag: Guds rike” är en bred evangelikal konferens som i höstas hölls för fjärde gången. Ett av de gemensamma föredragen var Claphams direktor som talade utifrån sitt forskningsprojekt om svensk sekulärindividualism. Under rubriken ”Landet som glömde Gud” presenterar han det historiska förloppet när politiska aktörer omvandlade ett tidigare starkt kristet influerat land till världens kanske mest sekulära nation.

Föredrag från tidigare års ”Uppdrag: Guds rike” finner du på konferensens webbsajt.