Rapporter

Rapport 8:2024 ”Den goda familjen: En sammanställning av forskningsläget om äktenskapets betydelse för individ och samhälle” André Juthe

Beställning i tryckt format, info@clapham.se Tidigare rapporter slutsålda i tryckt version, finns att läsa i pdf-version här nedan.

Rapport 7:2022 ”Osakligt och ensidigt: En granskning av hur kristendomen framställs i den svenska skolans läroböcker” Sofia Ödman, Per Ewert, Crister Andersson

Rapport 6: 2022 ”Islamiska värderingar kontra västerländska värderingar: Utmaningar för integration och mänskliga rättigheter” Omid Pasbakhsh, Reinhold Fahlbeck, Syster Helena 

Rapport 5: 2021 ”När teologi blev 68-ideologi: Etableringen av en israelfientlig opinion inom svensk kristenhet 1967-1982” Johan Sundeen

Rapport 4:2020 ”Kränkt för sin tro: Kristna ungdomars upplevelse av sekulär intolerans i dagens svenska skola” Johan Eddebo, Per Ewert, Sven Magnusson

Rapport 3:2018 ”Religionsförbud i skolan? En genomgång av konfessionsbegreppet i det svenska skolsystemet” Ruth Nordström, Rebecca Ahlstrand, Per Ewert

Rapport 2:2018 ”Det färgglada mörkret: En granskning av innehållet i Stockholm Pride och dess konsekvenser för folkhälsan” Bengt Malmgren, Therése Ewert, Lars-Göran Sundberg

Rapport 1:2017 ”Hotet mot värdigheten: En genomgång av konsekvenserna av läkarassisterat självmord, med särskilt fokus på Oregonmodellen” Mikaela Luthman & Anne-Berit Ekström

Läs rapporten Läkarassisterat självmord