Rapporter

Rapport 4:2020 ”Kränkt för sin tro: Kristna ungdomars upplevelse av sekulär intolerans i dagens svenska skola” Johan Eddebo, Per Ewert, Sven Magnusson

Rapporten kan även beställas i tryckt form, info@clapham.se

Rapport 3:2018 ”Religionsförbud i skolan? En genomgång av konfessionsbegreppet i det svenska skolsystemet” Ruth Nordström, Rebecca Ahlstrand, Per Ewert

Rapport 2:2018 ”Det färgglada mörkret: En granskning av innehållet i Stockholm Pride och dess konsekvenser för folkhälsan” Bengt Malmgren, Therése Ewert, Lars-Göran Sundberg

Rapport 1:2017 ”Hotet mot värdigheten: En genomgång av konsekvenserna av läkarassisterat självmord, med särskilt fokus på Oregonmodellen” Mikaela Luthman & Anne-Berit Ekström

Läs rapporten Läkarassisterat självmord