Vårda nationell identitet och bejaka förändring

Efter lördagens försök till terrordåd i Stockholm, och vetskapen om att gärningsmannen såg sig själv som jihadkrigare är det nu många svenska muslimer som känner oro inför hur de hädanefter ska bli bemötta. De är rädda för att bli associerade med den här typen av radikal islamism, rädda för att inte kunna bemöta kritiken, då den säkert mestadels kommer att bestå i misstänksamma blickar. Denna situation ställer stora krav på oss andra, vi infödda svenskar, som måste kunna hålla flera bollar i luften: å ena sidan en befogad oro inför att sådana här händelser ska bli vanligare och å andra sidan måste vi påminna oss att jihadisterna inte representerar alla muslimer, utan bara ett fåtal. Som kristna har vi ytterligare ett ansvar: att låta det dubbla kärleksbudet, snarare än rädslan, prägla vårt liv.

I dagens globaliserade samhälle är det viktigt med god förståelse av andra kulturer och religioner. Detta bör givetvis avspeglas i skolplanen, så att alla religioner behandlas på ett så objektivt sätt som möjligt i skolundervisningen. Men lika självklart borde det vara att undervisning om kristendomen ges en viss tidsmässig prioritet. Detta är inte konstigare än att släktforskaren hellre letar uppgifter om sin egen släkt än grannens. Inte för att han anser den mer betydelsefull, utan av intresse för sitt eget ursprung.

När vi vet vilka vi är och var vi kommer ifrån och när vi i skolundervisningen och genom kontakter med grannar och vänner får kunskap om andra kulturer minskar rädslan för förändring. Begreppet svensk är inte hugget i sten utan omformas successivt i varje generation, samtidigt som vi arbetar för att hålla levande och känner oss stolta över vår historia. För oss kristna är det speciellt naturligt att bistå människor i nöd utan hänsyn till deras nationalitet eller religion, vilket bland annat innebär en öppen attityd gentemot flyktingar. Hela Bibeln genomsyras ju av omsorgen om den svage, och manifesteras tydligast av att Jesus själv föddes till världen i ett stall, tvingades fly till ett främmande land i späd ålder och överhuvudtaget levde ett enkelt liv.

Att hålla ett kristet svenskt kulturarv levande ska inte tolkas som att kristendomen är nationell. Tvärtom, Bibeln talar om kyrkan som Kristi kropp, vilken spränger alla gränser, såväl åldersmässiga, etniska som sociala. Kyrkans tvåtusenåriga historia bekräftar också att kristendomen utan jämförelse är den mest globala av alla religioner. Under denna tid har den kristna kartan kontinuerligt ritats om, i synnerhet under de senaste 100 åren. I början av 1900-talet levde majoriteten av alla kristna i Europa och Nordamerika. Därefter har stora väckelser brutit ut i Sydamerika, södra Afrika och i Ost- och Sydostasien. Här återfinner vi idag majoriteten av alla kristna och många av de mest livaktiga och expansiva kristna gemenskaperna. Vi västerlänningar befinner oss numera numerärt sett i kristenhetens periferi. Detta torde stämma till eftertanke och ödmjukhet.

Att vara öppna för ett föränderligt samhälle innebär inte att vi slutar kritisera företeelser i olika kulturer och religioner som vi anser strida mot vår värdegrund. Alla förändringar är inte av godo och ett samhälle där vissa religioner eller politiska åsikter anser sig stå över kritik utvecklas snabbt i en farlig, odemokratisk riktning. Givetvis ska all kritik framföras på ett respektfullt sätt, men att försöka få stopp på en diskussion bara genom att stämpla kritiken som fobi istället för att framföra sakliga argument är fel väg att gå.

Vi kan alltså vara stolta över såväl vårt ursprung som vårt kristna kulturarv och samtidigt bejaka ett dynamiskt öppet samhälle. För, som det står i Bibeln, kärleken driver ut rädslan.

Ola Hössjer, professor i matematisk statistik

Anna Sophia Bonde, präst i Svenska kyrkan, skribent

Yvonne Maria Werner, professor i historia

Ivar Gustafsson, docent i matematik

Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet

Artikeln var publicerad i Dagen 2011-01-04

Tags :

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *