Utbildning byggs bäst på bibliska värden

Den andra pelaren i artikelserien om ett gott samhällsbyggande handlar om utbildning och forskning. Det är ett område som även det vilar starkt på en kristen grund, och vi har goda skäl att fortsätta bygga på den grund som håller. Här följer inledningen av artikeln:

”Herrens fruktan är vishetens begynnelse. Så lyder inskriptionen över ingången till Malmö Latinskola. Devisen sticker i ögonen på en sekulär samtid, men den rymmer likafullt en god portion sanning. En biblisk grundsyn är en viktig nyckel till en god utbildning – och därmed även till ett gott samhälle.

Brödtext: Utbildning och forskning är verktyg som människan har fått av Gud för att kunna utforska vår omvärld. Paulus uppmanar i sina brev läsarna att använda och växa i sitt förnuft. Därför är det också en självklar kristen dygd att både själv söka lärdom och att föra den vidare till andra. (…)”

Per Ewert, direktor vid Claphaminstitutet

Artikeln publicerad i Världen Idag 160411. Hela texten finns att läsa i papperstidningen eller på nätet i inloggat läge.

Tags :

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *