Hufvudstadsbladet Tag

Både i Finland och internationellt har diskussionen gått varm efter inrikesminister Päivi Räsänens tal på ett stort kyrkomöte, där hon förklarade att en kristen kan hamna i situationer där samvetet tvingar en att bryta mot normer, grupptryck och till och med lagar, i de fall de uppenbart går emot Guds vilja. Talet har blivit starkt kritiserat på flera håll. En ansvarig politiker kan inte uppmana människor att bryta mot lagen, framförallt inte med hänvisning till Bibeln, menar man. Vi har ingen ambition att försvara varje formulering i Räsänens tal –Read More