Almedalen: Två seminarier och ny rapport

Nästa vecka väntar Almedalenveckan, och Claphaminstitutet medverkar som brukligt – i år med två seminarier. Det första är ”Sharia och böneutrop – Var går religionsfrihetens gränser”, tisdag 3/7 kl 13.30-14.30. Medverkande är David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola; Stefan Gustavsson, direktor, Apologia – Centrum för kristen apologetik och ledarskribent Världen Idag; Jacob Sidenvall, ledarskribent Smålandsposten och Mohamed Temsamani, ordförande, Förenade islamiska föreningar i Sverige. Seminariet samarrangeras med tankesmedjan Sallux. Moderator är Claphams direktor Per Ewert.

På vårt andra seminarium har vi också glädjen att släppa årets andra rapport, som har tagits fram i samarbete med Skandinaviska Människorättsjuristerna. Rapporten har samma namn som seminariet: Religionsförbud i skolan?

Konfessionella skolor har det senaste året varit mål för en stor debatt, där politiker från flera partier har tagit avstånd från dessa skolor – dock ofta utifrån känsloargument, mer sällan utifrån fakta. Vid det här seminariet släpps Claphaminstitutets och Skandinaviska människorättsjuristernas gemensamma rapport ”Religionsförbud i skolan?”, tors 5/7 kl 11.10-12.10. I rapporten förklarar författarna Ruth Nordström, Rebecca Ahlstrand och Per Ewert innebörden i begreppet ”konfessionell”, samt granskar hur begreppet har hanterats i Skolinspektionens granskningar och hur det tolkas i europeisk rätt. Den här rapporten blir ett viktigt faktaunderlag för opinionsbildare och beslutsfattare i kommande arbete med konfessionella skolor och konfessionella inslag i det offentliga skolväsendet.

På seminariet medverkar författarna Ruth Nordström och Per Ewert, och rapporten kommenteras av Jacob Rudenstrand, bitr generalsekreterare på SEA, samt Ulf Gustafsson, förbundssekreterare Humanisterna. Samtalet leds av Thomas Österberg, Dagen. Seminariet är ett samarrangemang mellan Claphaminstitutet, Skandinaviska Människorättsjuristerna, Svenska Evangeliska Alliansen och Sallux.

Båda seminarierna hålls på skeppet Elidas däck i Visby hamn.

Since 2011, the activities of Sallux have been financially supported by the European Parliament. The liability for any communication or publication by Sallux, in any form and any medium, rests with Sallux. The European Parliament is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.