Evangelikal som vill leda USA

I de republikanska leden framträder guvernören i Texas, James Richard ”Rick” Perry, som en av huvudkandidaterna inför presidentvalet 2012. Kjell O Lejon beskriver här hans kopplingar till den evangelikala rörelsen.

Vem är då denne man, som sommaren 2011 samlade 30 000 personer på Houston Stadion till förbön för USA och sin politiske motståndare Barack Obama? Rick Perry föddes den 4 mars 1950. Han växte upp under mycket enkla förhållanden i Paint Creek i en jordbruksbygd i västra delarna av Texas. Under de första levnadsåren fick familjen hämta vattnet från gårdsbrunnen och Perrys kläder var under barndomsåren oftast sydda av modern. Rik var familjen endast i andlig mening, menar Perry när han själv kommenterar barndomshemmet. Samfundsmässigt var familjen metodister.

Perry är sedan 1990-talet medlem i Tarrytown United Methodist Church i Austin, för övrigt samma kyrka som hans företrädare på guvernörsposten, George W Bush, delade gudstjänstgemenskapen i. För närvarade går Perry emellertid oftare i en modern evangelikal megakyrka i Austin: Lake Hills Church, med cirka 3 000 medlemmar, som leds av pastor Mac Richard. Perry har en universitetsexamen vid Texas A&M, med huvudinriktning mot djurvetenskap (”animal science”). Han hade planer på att bli veterinär, men misslyckades med kurser i organisk kemi och kom i stället att verka som officer och pilot i det amerikanska flygvapnet under flera år på 1970-talet. Han flög såväl inom USA som i Europa och i Mellanöstern. Det var under dessa år han säger att han kom bort från trons väg, men fortsatte att fundera över vad han skulle ”göra med sitt liv mitt ibland miljarder andra människor”.

I en nyligen uttalad reflektion över denna tid, bland annat förmedlad vid Liberty University i Lynchburg, Virginia (ett universitet grundat av den välkände och inflytelserike pastorn Jerry Falwell, som även skapade Moral Majority), sade Perry: ”Han som känner till antalet vattendroppar i havet, Han som kan räkna sandkornen i öknen, Han känner dig vid namn … och Han behöver inte perfekta människor för att utföra sin perfekta plan.” Med hänvisning till de bibliska gestalterna Moses och David lade han till: ”Gud använder söndriga människor för att nå ut till en söndrad värld. Gårdagens misstag säger ingenting om morgondagens möjligheter.”

Vid 27-års ålder säger sig Perry åter ha tagit ställning för Gud. Han kände sig ”kallad till tjänst” och det blev den politiska banan som han kom att anträda. Han har varit medlem i representanthuset i Texas, i samma delstat arbetat som jordbruksminister, kort som vice guvernör och därefter som guvernör sedan år 2000, det senare sedan George W Bush lämnade staten för Vita Huset. Perry vann guvernörsvalet 2002 och omvaldes såväl 2006 som 2010.

Han är känd för sin ”fiscal discipline” och för att ha lett ett framgångsrikt arbete med att skapa jobb i delstaten. Trots den restriktiva ekonomiska hållningen har det delstatliga allmänna utbildningsväsendet under Perrys ledarskap fått en 43-procentig ökning när det gäller ekonomiska medel. Han har vidare karaktäriserats som en av de mest uttalade ”pro-life” guvernörerna i USA:s historia. Såväl scoutorganisationen Eagle Scout som American Legion, en nationell hjälporganisation för krigsveteraner med mottot ”For God and country”, har Perry som medlem.Intressant i sammanhanget är också att Perry nyligen deltog i en retreat tillsammans med evangelikala ledare, inklusive James Dobson, vilken är grundare av den inflytelserika organisationen Focus on the Family. Retreaten hölls på en ödsligt belägen ranch i Texas. Perry utfrågades under denna retreat om sin tro och en kommentator konstaterade efteråt: ”Han hade alla rätta svar.”Perry, gift med Anita Thigpen Perry, som han mötte redan under sina tidiga grundskoleår, de har tillsammans två vuxna barn. Han är alltså en av dem som gjort en amerikansk ”drömresa” från ett fattigt landbygdsområde och i ekonomisk bemärkelse påvert hem till en framstående guvernörspost.

Men slutar resan där? I evangelikala kretsar är han i valdebatten betydligt mer populär än den slipade motkandidaten Mitt Romney, som är mormon. Han har förvisso betydligt mer politisk erfarenhet än Michele Bachman, men är knappast någon retoriker. Kan han med sin konservativa hållning nå de mittenväljare som han behöver för att nå Vita Huset? Många menar att Perry är alltför konservativ i politiska frågor och alltför uttalat evangelikal i religiösa frågor. Några av dem som ogillade George W Bush porträtterar Perry som Bush i kvadrat. Andra säger att de som stödjer traditionella värderingar i judisk-kristen tradition kommer att bli imponerade av Perrys hållning.Om det blir ännu en pilot och guvernör från Texas som träder in som president i Vita Huset efter nästa presidentval kan endast framtiden utvisa. Måhända bör ingenting uteslutas när det gäller ”morgondagens möjligheter”.

Kjell O Lejon, professor i religionsvetenskap, Fellow vid Clapham­institutet

Artikeln publicerad i Dagen 20111025

Tags :

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *