Glädje, allvar och framtidsutmaning på Claphams jubileumskonferens

Den 23 januari firade Claphaminstitutet 10 år som tankesmedja och forskningsinstitut i Sverige. Det gjorde vi medkonferensen ”Vill vi gå framåt? Titta då bakåt!” på Johannelunds teologiska högskola i Uppsala. Rektor Kjell O Lejon och Claphaminstitutets direktor Per Ewert hälsade besökarna välkomna till dagen.

Inledningstalare var Claphaminstitutets ordförande Per Eriksson, som berättade personligt om hur det är att stå i ledningen för myndigheter och sekulära universitet som troende kristen, men också om hur kristendomen har varit en historiskt bärande del i akademi och universitet.

 

 

 

Detta var också ett centralt tema för dagens huvudtalare, professor Paul Segerstrom, som med tydliga exempel visade hur den kristna tron har varit inte bara bärande utan på många sätt också en helt avgörande grund för vetenskaplig, ekonomisk och demokratisk utveckling i Europa och världen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagen gav också goda möjligheter till gemenskap och samtal vid fikaborden.

 

Per Ewert gav i sitt föredrag en bakgrund till den starkt sekulariserade kultur vi ser i Sverige, men också en överblick över hur religionen på flera sätt gör en oväntad återkomst.

 

 

 

 

 

Ett mycket inspirerande inlägg om en kyrka som söker sina rötter och samtidigt vänder sig framåt kom från EFS nya missionsföreståndare Kerstin Oderhem.

 

 

 

 

Prästen, bibelläraren och skribenten Anna Sophia Bonde höll så det sista anförandet i form av en eftertänksam men utmanande analys av kristenhetens läge idag.

Svenska Evangeliska Alliansens nye generalsekreterare Olof Edsinger tog också tillfället i akt att sälla sig till kören av gratulanter och tillsammans med det samlade auditoriet utbringa ett fyrfaldigt leve för det jubilerande Claphaminstitutet!

 

 

 

 

 

Som avslutning fick huvudtalaren i samtal med Kjell O Lejon möjlighet att sammanfatta dagen. Paul Segerstrom avtackades med en bok om svenskt missionsarbete i andra länder – en passande sammankoppling med hans budskap om den protestantiska missionens stora betydelse för utvecklingen i världen.

Många av besökarna berättade efteråt om hur värdefull konferensen varit för dem, och det var den även för oss som arrangörer. De närmaste veckorna räknar vi med att kunna publicera några av föredragen i filmad eller skriftlig form. Under tiden tar vi konferensens motto till oss och följer utmaningen: Vi söker våra rötter och sträcker oss samtidigt framåt i frimodigt arbete för Guds rike i vår tid!