Konferensschema ”Får kristna plats i skolan?”

Tillsammans med elevorganisationen Ny Generation, Svenska Apologetiksällskapet och Sollentuna Pingst arrangerar Claphaminstitutet lördag 19 september kl 13-15.30 onlinekonferensen ”Får kristna plats i skolan?”. För att få Zoomlänken till konferensdagen anmäler du dig på formuläret på sidan kristeniskolan.se Hela schemat för dagen följer nedan.

13:00 Inledning

13:10 Rapportseminarium

Claphaminstitutet presenterar forskningsrapporten ”Kränkt för sin tro” om kristnas utsatthet i skolan, som kommenteras och diskuteras av en panel bestående av:

Gudrun Brunegård, riksdagsledamot i utbildningsutskottet (KD)

Per Ewert, medförfattare till rapporten, lärare sedan 1997 och Claphaminstitutets direktor, doktorerar på Sveriges sekularisering och individualism

Karin Kittelmann Flensner, fil dr på svensk religionsundervisning med avhandlingen Religious education in contemporary pluralistic Sweden

Fredrik Wenell, lärare på Örebro teologiska högskola, ny ledarskribent på tidningen Dagen och teol dr med avhandlingen Omvändelsens skillnad: En diasporateologisk granskning av frikyrklig ungdomskultur i folkkyrka och folkhem

Ytterligare medverkande förväntas tillkomma.

14:00 Att vara kristen i skolan

Ny Generation berättar om kristna skolgrupper och vilken roll de fyller för att stärka kristna elevers självförtroende.

14:30 Den ateistiska normen

Svenska apologetiksällskapet diskuterar hur kristnas utsatthet hänger samman med ateistiska normer i undervisningen. Frågestund följer.

15:00 Inför framtiden

Sollentuna Pingst låter unga kristna komma till tals och berättar om planerna för en fysisk konferens 2021.