Tack Siewert Öholm

Bland alla övriga uppdrag var Siewert Öholm också Fellow vid Claphaminstitutet, och han var också på andra sätt en central kraft i vårt arbete. Vi vill därför uttrycka vårt tack för Siewerts trägna strävan efter sanning och rättfärdighet i samhällsdebatten, ända in till slutet. I fjol var han också talare på Claphaminstitutets årliga rådsmöte, där den här bilden är tagen.

Claphams direktor Per Ewert har på sin hemsida skrivit en personlig hälsning. Vi lyser frid över Siewerts ljusa minne och det arv han lämnar vidare till oss andra. Tack!